Raphael Mabo : Världen behöver mer kärlek

Jag tänker att barn är fantastiska. Mindre barn har inga idéer om andra människor så, de ser inte ner på andra på grund av hudfärg eller religion. De leker med alla. Det är föräldrarna som har idéer som präglar barnen, där andra människor görs till fiender bara för att de har ”fel” hudfärg, kulturell eller religiös bakgrund, är födda i ”fel” ort osv. Det är föräldrar och andra vuxna som lär barn att dela upp sig.

När jag ser världen idag, så önskar jag att fler av oss vuxna vågade vara mer som mindre barn. Innan de vuxnas präglingar började. När vi var mindre så var vi alla bara kärlek. Sen försvann en del av det under uppväxten och olika erfarenheter och upplevelser. Men inuti varje människa finns forfarande kärleken, det är vår essens. Det är vår kärna. En kärna som vi kan ha fjärmat oss mer eller mindre ifrån, men inuti finns den kvar.

Jag tror at världen behöver mer att vi är i kärlek. En kärlek för alla människor, oavsett hudfärg, kulturer, religioner. Där vi ser, möter och respekterar varandra. Där vi tar oss igenom våra rädslor och där vi tar ansvar för våra känslor istället för att kollektivt skuldbelägga hela folkgrupper.

Nu blommar våren allt mer och snart är det påsk. Påsken handlar om återfödelse. Låt oss återfödas igen nu under våren, där vi öppnar upp oss för kärleken. En kärlek som älskar livet, människor, djur och natur. En kärlek som respekterar andra och möter med vördnad, och där vi ser varandras själar och personlighet istället för att skapa krig mot andra för deras hudfärger, kulturer eller religioner. Vi är alla människor!

Annonser

Raphael Mabo: God Helg!

Året tar slut och ett nytt år börjar. Naturens nyår är midvinter den 21 december. I den gamla kalendern var Lucia samma dag och det innebar starten på julfirandet. Midvinter är ett firande som för många har glömts bort, kanske för att det inte är en helgdag. Dags att återge midvinter en status av festligheter, möten och ett tackande av det som varit och en öppning och önskan om det som ska komma.

Jag vill se en värld i fred och jag vill se människor i fred. Jag vill se respekt och vänlighet mellan människor oavsett ursprung och hudfärg, oavsett var man är född.

Jag tror fortfarande på:

Goda tankar, goda ord
Sprida lycka på vår jord

Med en önskan om en härlig helgtid för alla!

Raphael Mabo

Raphael Mabo : Tack Sverige

Sveriges nationaldag handlar för mig om att fira mångfalden och mångkultur. Sverige som land består av en blandning av olika folk som genom historien har inspirerats och hämtat in delar från andra kulturer. Många traditioner som vi i Sverige förknippar med ”typiskt” svenskt är varianter på traditioner och kultur som finns även i andra länder.

Vi människor hör samman, vi vi har den här planeten tillsammans och det är naturligt för oss att inspireras och influeras av vår omgivning. Influenserna från om världen har kommit genom resor och handel, där inte inte bara handelsvaror har utbytts utan även tankar, idéer, kultur. Och Sverige har befolkats genom olika människors invandring och beblandning, det är även väldigt svenskt.

Idag är omvärlden närmare oss än någonsin – genom internet och snabba medier så lever vi en gränslös värld där vi enkelt och snabbt kan komma i kontakt med andra kulturer, influenser och inspiration. Även så långt bort som på andra sidan jordklotet. Vi kan ha kontakt med hela världen!

Idag njuter jag av en skön sommardag, i sol och värme, och känner glädje och tacksamhet för livet och att jag föddes här.

Jag tror inte på nationalstater, eller stater och länder överhuvudtaget. Jag tror på människor och på planeten. Öppna gränser istället för murar. Jag tror på mångfald och det mångkulturella samhället. Murar skapar konflikter och osämja, jag tror på att bygga broar och mötas istället.

Världen består av många orättvisor och samhällen där vissa är mer demokratiska och andra mer diktatur, det är så vi människor har valt att leva. Jag önskar alla frihet och att få leva i demokrati. Världen skulle vara enklare om vi människor kunde upphöra med att vara så rädda för varandra.

I grunden är vi människor ljusvarelser som har en fysisk kropp, ljuset och kärleken finns inom oss alla, sen kan vi vara i olika kontakt med detta ljus. Vi alla har vår resa och vi gör det bästa vi kan utifrån de erfarenheter vi har, medvetenhet vi har tillgång till och det vi möter i varje nu. Detta är varken bra eller dåligt, bättre eller sämre, mer fel eller mer rätt. Det är bara så det är, just nu.

Att möta existensen som den är ger mig tacksamhet och avslappning.

Raphael Mabo : Att lyssna, leva och vara kärleken nu

Att lyssna är att leva i verkligheten, att se med ögon på det som finns här och nu, att ta in intrycken och låta det beröra inuti. Att även tillåta att blunda och låta hörsel och dofter nå själen och verkligen känna, det är att leva nu. Att finnas med det som känns, är, upplevs, just nu.

Jag är så tacksam att jag kan höra fåglarnas sång, vilken gåva det är. Att känna dofterna från naturens blommor och fukten från regn. Varje gång en fjäril dansar förbi så blir jag glad. För det har börjat att bli ont om dem.

Kärlek är att plantera och sköta om blommor. Det är livet. Håller vi på att lämna naturen genom internet, virtual reality och elektronisk underhållning? Fröjden att känna bara fötter i gräset är obeskrivligt. Att känna vinden mot kroppen, solen mot pannan och håret blött av regn.

Människan söker härska över naturen, men våra samhällen har byggts utan hänsyn till naturen, Jorden, djuren… Nyheterna fulla av krig och otrevligheter, medan miljöförstöring breder ut sig, klimatförändringar smälter glaciärer och Moder Jord gråter. I samhällsdebatten vill man skuldbelägga människor på flykt undan krig, det är som att mänskligheten är i krig med sig själv och mot naturen.

Så mycket smärta, så mycket sorg, elände och hat i världen.

Andas, känn kroppen, känn livet och känn hjärtat. Andas ner i hjärtat. I hjärtat finns essensen av liv. Stanna med livet, stanna i hjärtat. Kärlek och liv hör ihop. Kärleken ger liv, skapar liv. Kärlek tar inte liv. Kärlek främjar livet.

Vad skulle hända med livet, med världen, med samhället, om vi alla levde från kärlek i hjärtat? En kärlek som främjar liv, allt liv. Inte tar liv.

Raphael Mabo : Vi är alla livet

Min utgångspunkt i livet är att allt är liv. Jag ser livet omkring mig, i grenarna som rörs av vindarna, i bäckens porlande, i snökristaller som knastrar under fötterna. Jag känner livet inuti mig, min andning, min kropps upplevelser, tankar som rör sig i huvudet, känslor. Livet är omkring mig, livet är inuti mig. Det yttre och det inre hänger samman, hör ihop.

När jag ser och möter andra människor så ser jag livet inom dem. Livet vi alla har och är en del av, existensen. Vi har olika utseenden, vi är olika smaker och frukter i livets trädgård, men vi hör samtidigt också ihop. I grund och botten är vi människor lika, vi har samma livskraft, livets essens, inom oss.

Jag förstår inte varför människor vill separera sig, exkludera, se ner på andra. Tonläget skruvas upp, aggressioner ökar på sociala medier och även ute i det fysiska samhället.

Livet andas i mig, jag ser träden, jag hör vindar blåsa, ibland är det sol, ibland regn, snön har kommit och gått. Inom mig finns livet, det rör sig. Jag står upp för kärlek, allas lika värde, allas rätt att finnas. Jag tror på mångkultur. Att vi människor kan förenas oavsett språk, oavsett var vi kommer ifrån, oavsett bakgrund, för vi är i grunden samma, vi är varandra.

Jag tycker om tanken att livet dansar genom oss.

Raphael Mabo : Verkligheten finns nu, livet är nu

Solen skiner, iskristallerna gnistrar och lyser, luften är hög och klar och jag är tacksam för livet. Vore solen gömd bakom moln och dagen full av regn vore jag fortfarande tacksam för livet. I glädje och i sorg, är jag tacksam för livet, för att finnas. Att finnas, existera, livet, är en gåva. Jag har upplevt mycket sorg, men också mycket glädje genom livet. I detta nu som livet är så känner jag tacksamhet.

Livet sker här och nu, vi kan minnas det som varit och vi kan ha idéer om framtiden, men det som verkligen sker och är, är det som sker och är just nu. När vi minns så återskapar vi det förgångna, både när vi minns glädjen och sorgen, rädslor och lycka. Det enda som verkligen är riktigt verkligt, är det som är och sker nu, just nu. I varje stund.

I nuet är det som det är, för det är. Om det skulle vara på ett annat sätt, så skulle det vara på ett annat sätt, men just nu är det som det är. När vi accepterar nuet så bryter vi motstånd mot nuet och vi återvänder till oss själva, och i det finns en kraft, en styrka, kan uppstå aktioner och idéer. Att acceptera nuet är inte att godkänna nuet, det är varken att säga att nuet är bra eller dåligt, rätt eller fel. Nuet är alltid bara nu, det ligger ingen värdering i att säga att nu är nu eller att acceptera att nu är nu.

Detta nu kan innehålla smärtor, besvärligheter, utmaningar, det kan också vara ett nu av glädje, kärlek, tillfredsställelse. Vad nuet än innehåller, så är det just nu. Om nästa nu vet vi inget om. Vi kan tänka, tro, bedöma sannolikheter och så vidare, men vi vet egentligen inget om något annat än det som är nu. Det är bara nu som är det enda som är verkligt. När vi möter nuet så möter vi oss själva, vi möter oss i det som är, vi får kunskap om oss i det som är. I själen är vi fria, i tanken är vi fria, kroppen har vi till låns. I djupet av oss själva finns en kärna, en kärna av livskraft, av livet som alltid är.

Bortom det vi tänker och det vi tror, så finns ett hjärta – ett hjärta med en sång, en röst, en vibration. Ett hjärta med en längtan, ett hjärta som söker det som har en resonans som sig självt. När vi gör och är och har omkring oss det som är i resonans med hjärtat, så försvinner görandet och det uppstår ett varande. Detta handlar inte om att sitta passiv och inaktiv, utan det handlar om att när vi utgår från hjärtats röst så upplevs inte det vi gör som ett görande utan mer som ett händande, det skapas ett flöde, och i det flödet finns en lätthet. När vi är i detta så vet vi, det finns en upplevelse av ett vetande istället för ett tänkande och en tro. När vi inte är i detta så upplever vi inte vetandet.

Genom livet kommer vi att gå in och ur i tillstånd av vetande, av tro, av tankar, av känslor. Vi tappar bort oss och hittar oss igen och igen. Det händer och sker, stunder av sorg, stunder av glädje. Och det är livet, det är existensen. När vi upphör med att identifiera oss med det som händer oss, så kan vi gå in i själen som vi är, kärnan som vi är, och där ha frid och fred inuti. Fortfarande kommer det uppstå smärtor och sorg, glädje och lycka, men i den inre kärnan är vi medvetna om att vi är frid och vi är fred.

Det är livets magi, livets gudomlighet. Resan. En resa som inte handlar om att det finns en djupare mening, ett högre syfte, annat än livet, existensen, upplevandet. Meningen skapar vi själva, hjärtat har sin röst som sjunger en sång. Följ sången, var sången och se vad som händer.

Jag bugar mig inför livet i tacksamhet för existensen, för livet, för att kunna se, känna och uppleva. Det är inte alltid bekvämt, det är inte alltid lätt och lekfullt – många gånger finns upplevelsen av att det smärtsamt och plågsamt. Men det är livet, det är existensen och jag är tacksam för förmånen att leva.

 

 

Raphael Mabo

Gott nytt år!

Så går kalenderåret mot sitt slut – naturens nyår var redan den 21 december (vintersolståndet) – och vi går mot ett nytt år. När året slutar och ett nytt börjar, så är det en särskilt lämplig tid för reflektion över det som varit och vad man vill. Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Vad har varit stöttande och hjälpsamt, och vad har inte varit det? Att summera ett år kan vara bra för att kunna gå vidare, med insikter, lärdomar och tacksamhet för det som berikats och gett glädje.

Jag är tacksam för livet och de gåvor som visat sig, de möjligheter till mer självinsikt, reflektion, för det jag lärt mig och för att mycket har tydliggjorts för mig. Tacksam för mina vänner och de möten som jag haft. Tacksam för både det som varit svårt och tungt och för det som varit glädjefullt och lätt, livets alla nyanser.

Nu står ett nytt år för dörren och jag hoppas och önskar ett år med överflöd av fred, frihet och omtanke. Ett år av kärlek, glädje och rikedom, för alla!

Tack!