Tystnad från manipulation – fundering från Raphael Mabo

Jag läste nyligen ett påstående om att vara i tystnad med sig själv är en ”manipulationsteknik” som används av illasinnande sektledare som vill påverka människor att avsäga sig sin egen fria vilja.
Det är ett intressant påstående, för idén med att vara i tystnad för några dagar, en tystnad där man också stänger ute TV, radio och andra nyhetsmedier, är just för att ge personen möjlighet att dyka djupt ner i sig själv utan att vara påverkad och manipulerad av världen omkring. En tystnad som ger en möjlighet att verkligen uppleva sin egen fria vilja på djupet.
Medier, som TV, radio, böcker och tidskrifter, är alla manipulativa. Hjärnan går in i ett hypnotiskt tranceliknande tillstånd när vi möts av massmedier. Under en tystnadsretreat får vi en fristad från manipulation och därmed tillåtelse att känna vad vi verkligen känner, tänka vad vi verkligen tänker och uppleva vår inre verklighet som den är.
Detta kan vara plågsamt och smärtsamt, därför att det som har stängts ute, det vi har lagt locket på, det vi har försökt undvika att känna, kommer upp till vårt medvetande. Sår, känslor, destruktiva tankar. I en tystnadsretreat möter vi det och får en chans att läka det som inte läkts.
Under en långvarig tystnadsretreat, exempelvis en veckas Vipassana-meditation, ges möjlighet till transformation – en möjlighet att släppa vårt egoinriktade, rädda och manipulerade jag som rider på ångsten som förmedlas i massmedia, och får en möjlighet att möta djupet, det äkta inom oss – en kvalitet som är unik för varje människa. Din egen unika och fantastiska personlighet ges möjlighet att skina genom dig.
Det är en vacker process, om än att det kan göra ”ont när knoppar brister”.

Varma hälsningar
Raphael Mabo
http://www.raphaelmabo.se

Annonser

Frågor och svar – Raphael Mabo

Hur kom det sig att du blev skribent?
– Jag lärde mig att läsa och skriva väldigt tidigt och det har alltid varit lätt och roligt för mig att utforska det man kan göra med ord, säger Raphael Mabo. Tidigt började jag med att skriva berättelser. I vår bokhylla hemma fanns både skönlitteratur och faktaböcker om historia, kultur, resor och det mänskliga psyket. Jag slukades av orden.

Vad är din styrka som skribent?
– Det är min förmåga att komprimera ner massiv information till en kortare text så att det upplevs naturligt och lätt för läsaren, säger Raphael Mabo. Det är lätt för mig att skriva på ett sätt som läsaren upplever som intressant och jag har även en stor bredd i skrivandet – tekniska artiklar, kultur, ekonomi, företagsinformation och personintervjuer.

När man tittar på din bakgrund, så är den väldigt bred. Du har gjort många olika saker?
– Ja, fast ändå har det känts för mig som att jag har gjort ett och samma, svarar Raphael Mabo och skrattar. Du förstår, jag har alltid sysslat med kommunikation – i olika former på olika nivåer. Mitt första riktiga långtidsjobb var att föra över gamla filmer till video och dokumentera deras innehåll i en databas. Det var ju kommunikation. Jag är helt enkelt en kommunikatör!

Vad är din drivkraft?
– Att informera, kommunicera, inspirera och möta människor. Jag är intresserad av världen, livet och samhället, säger Raphael Mabo. På universitetet läste jag idéhistoria och det är ju hela samhällshistorien på en och samma gång – den vetenskapliga, religiösa, kulturella och sociala utvecklingshistorien. Nu på senare år känns det extra viktigt att lyfta fram klimat och miljöfrågor, för vi människor bor på en sådan fantastiskt vacker planet!

Du är även coach, hur går det ihop med att vara skribent?
– Att vara coach handlar också om kommunikation, svarar Raphael Mabo. Det är i grunden en form av samtal där jag lyssnar och stöttar klienten för att plocka fram sin fulla potential. Ibland olika inkänningsövningar och uppgifter för att titta på livet ur olika aspekter. Det är en fantastisk vacker process och jag känner mig så hedrad att möta dessa människor som kommer till mig.

Vad är din styrka som coach?
– Min förmåga att lyssna och följa med klienten där denne befinner sig, säger Raphael Mabo. Du som klient är den som bestämmer vart vi ska gå, min uppgift är att vara lyhörd och hjälpa till med att konkretisera vägen och målet. Sen har jag en stor kärlek för människor och tålamod, det är en förutsättning för att kunna vara en bra coach, det och att lyssna.

– Jag tror på att alla har en väg att vandra, en gåva att ge och lärdomar att få. Jag säger inte att jag har svaren, som coach jobbar jag utifrån att klienten har svaren inom sig, att klienten själv vet vad som är rätt för honom eller henne och min uppgift är att hjälpa till med att plocka fram detta, säger Raphael Mabo.

Hur kom du in på detta med coaching?
– Jag är kommunikatör för att inspirera och bredda människors vetande, säger Raphael Mabo. Coaching handlar också om att inspirera och bredda människors vetande, om sig själva och sitt eget liv. Så det kändes som ett naturligt steg för mig. Jag har själv gått i coaching och alternativ terapi, det har inspirerat mig att göra för andra det som har hjälpt mig i min egen utveckling.

– Det är fantastiskt att följa människor och se dem förändra sitt liv genom modet att våga visa den man är, säger Raphael Mabo. Vi alla har fantastiska gåvor inom oss, även fast vi kanske inte alltid ser och förstår det själva. Vi alla människor behövs i världen.

Du har ett stort miljöengagemang?
– Ja, för vår planet är så vacker och jag tror det är vår uppgift att vårdan Jorden så mycket vi kan och leva i harmoni med naturen och djuren, säger Raphael Mabo. Jag tror att vi alla kan göra en skillnad genom förändringar vi gör i vardagen – att leva mer medvetet, tänka på vad vi konsumerar, var det kommer ifrån, hur det har producerats och vilken påverkan det har på miljön. Även fråga oss själva om vi behöver konsumera så mycket verkligen.

Vad har du för andra intressen?
Raphael Mabo ler.
– Jag älskar musik. Det är healing, inspiration, glädje och avkoppling för mig. Tycker om att dansa och röra mig till musik. Böcker läser jag fortfarande många av. Härligt att se en film ibland också, eller besöka teatern. Pjäser kan vara så inspirerande och berörande.

Du har också ett intresse för det alternativa, kan du berätta mer om det?
– Ja, detta är ju ett kärt ämne för mig, svarar Raphael Mabo. När jag var liten så upplevde jag att naturen, djuren och universum var levande och hängde ihop.

– Några av mina starkaste minnen är från när jag på eftermiddagar satt på bryggan eller vid huset på landet och njöt av vinden, ljuden och rörelserna, säger Raphael Mabo och sjunker in i minnet. Det var meditation innan jag ens kände till ordet!

– Jag har haft flera upplevelser och jag sökte mig till andra, böcker och litteratur, som kunde diskutera dessa, säger Raphael Mabo. Den traditionella vetenskapen var inte till någon hjälp, den säger ju att man är sinnessjuk eller en bluffmakare och charlatan om man har upplevelser, eller att det man upplever har någon annan fått en att tro, att man har blivit manipulerad av någon utomstående.

– Jag kände starkt att det jag upplever, det upplever jag och istället för att förneka mina egna upplevelser så sökte jag mer information. Jag minns särskilt en bok som jag fick av min far ”De nya ryska psykiska upptäckterna” av Henry Gris och William Dick. Det är naturligt för mig att vara vetgirig och expandera mitt vetande och min förståelse, även för mina upplevelser.

– Vi människor och livet har en så stor rikedom och vetenskapen har inte lyckats förklara allt än. Det är mycket som är outforskat och oförklarat, vilket är vackert så, att mycket fortfarande får vara ett mysterium, säger Raphael Mabo och blinkar finurligt med ena ögat.

http://www.raphaelmabo.se

http://blog.raphaelmabo.se

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

Din sanna natur? – Raphael Mabo

Jag lämnade storstaden för att komma närmare mig själv. Jag lämnade storstaden för att kunna höra mig själv bättre. Här ute bland fåglarna i himlen och djuren i skogen, mitt ibland vinden och solen, regnet och naturens dofter, fann jag ett utrymme som gör det tydligare för mig vad som pågår och händer inuti mig, och även vad som händer och pågår runtomkring mig. Jag upplever världen tydligare, när hjärnan inte längre behöver bearbeta alla de ljud som omger oss människor i städerna.
Även i naturen låter det moderna samhället; motorfordon från en avlägsen väg eller flygplan som mullrar i skyn. I våra städer och arbetslandskap finns mängder med ljud omkring oss; surranden från ventilationsanläggningar, kluckanden från avlopp och pumpar, ljudet av transportsystem och elektroniska arbetsverktyg, surret från kylskåp och det moderna livets bekvämligheter. Ovanpå alla dessa konstgjorda ljud som är delar av det moderna samhället, så finns olika former av ljud för underhållning; som musik, radio, television. Människan har blivit stora mediakonsumenter för att distrahera sinnet.
Allt detta är mycket för hjärnan att hantera, all denna information som ständigt finns omkring oss och når oss. Det är flera miljoner informationsbitar varje sekund som träffar oss och som ska bearbetas, tolkas, förstås och reageras på. Endast en bråkdel av detta görs vi medvetna om. Hjärnan gör ett stort arbete med att filtrera bort den information som vi inte behöver.
Har vi en klump i magen som gör ont, har vi en obehagligt känsla, eller kanske en outtryckt längtan, så finns den fortfarande där och den gör sig påmind när vi stänger av media, när vi minskar de konstgjorda surren omkring oss.
Din sanna natur – det du verkligen är – finns under dina föreställningar, tolkningar och tankar. Din sanna natur finns bortom dina filter.
Vi kan börja få en glimt av vår sanna natur när vi tillåter oss att uppleva det vi upplever inuti, när vi tillåter oss att känna det vi känner utan att gå in och försöka förändra det.
När vi låter oss uppleva det vi upplever, när vi stannar i närvaron med det vi upplever inuti, så når vi mer av vår sanna natur. Nu kan vårt innersta väsen vara dolt under lager på lager av olika tankar och livserfarenheter som filtrerar vår upplevelse och får oss att bedöma, värdera, tolka och vilja något med vår inre upplevelse. För varje gång som du tillåter dig själv att ha den upplevelse som du har, desto mer av ditt innersta jag kommer att framträda för dig.
Det är ofta så lätt för oss människor att vilja gå in och skruva i vår inre upplevelse. Det kan vara en obehaglig känsla som vi inte vill känna, kan vara något som vi tycker är fel att känna, det kan vara något som vi vill ha annorlunda, det kan vara en härlig känsla som vi vill behålla kvar – allt detta är att säga nej till det som upplevs, att säga nej till flödet i den inre upplevelsen, att känslor kommer och går, tankar kommer och går.
Om du kan tillåta dig själv att uppleva det du upplever, så kan du komma närmare ditt sanna gudomliga jag. Du kan, för i varje stund av livet ges du den möjligheten. När du är med dig själv helt och fullt så får du en annan kvalitet på ditt agerande i världen, jämfört med när du agerar utifrån distans till din sanna natur.
Din sanna natur är din egen, din egen vibration och ton, olik andras och ändå lik för din natur kommer från samma källa som alla andras. Denna källa är gudomlig och evig.

Varma hälsningar från mig

Raphael Mabo

http://www.raphaelmabo.se

http://blog.raphaelmabo.se

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

Eget ansvar i relationer – Raphael Mabo

En sak som jag ser som viktig i alla relationer, det är att man tar ansvar för sina egna känslor och upplevelser. Det som du upplever händer inom dig. Det är dina känslor och dina tankar, inte någon annans därför att det är du som upplever – du har din upplevelse och den är din.

Vår hjärna tolkar information från kroppens sinnen och denna information skapar våra känsloreaktioner och våra tankar. Tolkningen utgår från våra minnen och tidigare upplevelser, från värderingar och trossatser, som ligger i det undermedvetna som ett filter som sinnenas information filtreras genom. Vår verklighet skapas inuti oss och denna verklighet kan vara väldigt olik en annan människas verklighet.

Missförstånd uppstår mellan människor när de brister i kommunikationen av deras respektive verkligheter. Därför är det så viktigt att vara tydlig och klar när vi kommunicerar med andra människor, och att kommunicera utifrån en förståelse för att de människor som vi kommunicerar med kan ha en helt annan verklighet.

När jag upplever mig som sårad i en relation, så är det jag själv som sårar mig. Inte min partner. Låt mig ge ett exempel: Om jag förväntar mig att min partner ska komma i tid så blir jag ledsen om hon är en timme sen, men om jag förväntar mig att hon ska vara en timma sen så blir jag glad om hon bara är försenad en kvart.

Skillnaden mellan min förväntan på min partner och min partners beteende, är det som sårar mig. Så genom uppmärksamhet kring våra förväntningar så kan vi påverka våra känslor.
En nyckel för en framgångsrik och balanserad relation, som jag ser det, är att man är ärlig och öppen utifrån ett ansvarstagande över sig själv. Att när ens partner har ett beteende som utlöser vissa reaktioner i mig, att jag är öppen och ansvarstagande om mina reaktioner genom att exempelvis uttrycka mig i formen: ”När du har det beteendet så upplever jag de här känslorna i mig.”

Här tar jag ansvar för mig själv. Jag dömer inte min partner. Jag säger inte att min partner gör fel, eller ens gör rätt. Detta handlar inte om rätt och fel. Jag konstaterar att när min partner beter sig på ett visst sätt så upplever jag vissa känslor inuti mig. Jag reagerar på ett visst sätt för jag har vissa föreställningar, upplevelser, antaganden och värderingar inom mig i mitt undermedvetna. Jag reagerar på min partners beteende, men det är inte min partner som är orsaken till mina reaktioner.

Sen kan man föra en diskussion utifrån detta om vad som känns bäst för båda parter. Vi alla är ju olika och har olika preferenser.

Varma hälsningar från mig
Raphael Mabo

http://www.raphaelmabo.se

http://blog.raphaelmabo.se

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com

Dansar med moder Jord – Raphael Mabo

Många vägar har jag vandrat, eller är det en och samma som har sett olika ut?
Jag har dansat fram på gräsbevuxna ängar och jag har kämpat fram över snötäckta berg i hård vind. Jag har lett mot solen och jag har gråtit i regnet.

Det jag har lärt mig genom med- och motgångar, det är att jag alltid finns kvar – det sanna i mig. Allt det som jag är, omfamnar jag. Accepterar hela mig, för jag är lika gudomlig som du.

Relationer har kommit och gått, jag har försökt anpassa mig
Har lagt band på mig själv och har haft relationer för andras skull mer än min egen
Fast i illusioner och sociala konventioner

Det jag har lärt mig, det är att jag finns alltid kvar inuti och jag är jag och jag älskar mig. I mitt inre en gudomlighet, som hos allting och alla. Och jag sjunger…

Om namah shivaya, om namah shivaya, om namah shivaya
Life is but a dream, I am the dreamer, I am the dream
Life is but a dance, I am the dancer, I am the dance

Jag följer inga konventioner, jag följer mitt hjärta. Sjunger med devorna, dansar med änglarna, sitter bland träden och mediterar, känner hur naturen andas.
För det är det enda jag kan. Finns ingen som är lika bra på att vara jag som jag är och då kan jag lika gärna vara det och njuta av mig och livet och kosmos och rörelsen omkring…

Ja, jag älskar naturen, djuren och människorna. Pratar med trollen och ler åt elementarväsen som flyger förbi, blinkar åt andarna och känner sternarna intu. Mitt sinne rör sig genom kosmos och jag har sett många världar.

Jorden är så vacker, så grönskande, denna mix av blått hav och grönt land, dessa berg och blommor. En vacker planet och en pärla i universum, så viktigt att vi bevarar den, så viktigt vi lär oss leva så naturligt och nära.

Vi är en del av Jorden och hon är en del av oss. Allt i universum hänger ihop, som en väv och en informationens motorväg kraftfullare och tätare än internet.

Kom ut med mig i skogen, ja följ med, ta min hand och låt oss dansa fram och sjunga…

Om namah shivaya, om namah shivaya, om namah shivaya
Life is but a dream, we are the dreamers, we are the dream
Life is but a dance, we are the dancers, we are the dance
(från Fantuzzi’s ”Divine inspiration” skiva)

Varma hälsningar från
Raphael Mabo

En inspirerande artist, ett tips från Raphael Mabo

Det kan finnas stunder när man behöver extra inspiration och stöd. Det kan finnas stunder då inspirerande ord kan hjälpa stort.
Förr-förra helgen upplevde jag artisten Fantuzzi. En man som med sin gitarr har rest jorden runt i 30 års tid med sina sånger. Senaste skivan ”Divine Inspiration” är vacker, lågmäld och helande musik för kropp och själ. Han sjunger med känsla, sinnlighet och ödmjukhet inför världen och livets mystik. Åh vad jag tycker om att höra hans låtar!

http://www.fantuzzimusic.com/

Varma hälsningar från
Raphael Mabo

Förtryck av jorden är förtryck av kvinnan? – Raphael Mabo

När det var mors dag så reflekterade jag detta över mödrar, inte bara min egen direkta mor utan även allas vår moder – moder Jord, jordgudinnan Gaia. Jorden är allas vår moder för utan henne skulle vi inte finnas till. Varken vi, träden, sjöarna, ängarna, blommorna, fåglarna, fiskarna och andra djur. Moder jord är modern som vi alla bör uppmärksamma, inte bara en dag om året utan alla dagar.

Vi människor har skapat ett samhälle och en livsstil som innebär att vi förorenar luften, haven, bergen, ängarna och skogarna. Vi människor sprider gifter omkring oss och vi skräpar ner. Vi har redan förstört många känsliga ekosystem i världen och vi fortsätter att göra det. Nu senast oljeutsläppet utanför Mexico.

Jag gjorde reflektionen att mycket av den ”industriella revolutionen” och det moderna samhällets framväxts, har åstadkommits av män. Männen har varit entrepenörerna som har byggt upp fabriker och verksamheter utan tanke på hur miljön och jorden skulle reagera. Det var männen som åkte till det vi idag kallar för USA, tog ursprungsbefolkningens land och byggde upp ett samhälle som tär på jordens resurser. De flesta krig i världen har startats av män.

Jag tänkte att, mannen förtrycker moder jord som han har förtryckt och förtryckt kvinnan under lång tid. Att förstöra moder jord är på något sätt det ultimata kvinnoförtrycket, ett förtryck av den feminina energin som riskerar att leda till hela mänsklighetens kollaps och som ironiskt nog även kan leda till att männens maktstrukturer rasar samman.

För mig som man är det svårt att förstå drivkraften bakom detta. För mig är det naturligt att känna med moder jord och erkänna den feminina energins styrka och betydelse för världen. Vi män har också den feminina energin i oss – en energi som förknippas med inkännande, medkänsla, intuition, öppenhet, omhändertagande, mjukhet, och en visionär förmåga att se längre än näsan räcker; helt enkelt en förmåga att bry sig om konsekvenserna av ens agerande.

Det finns mycket gott hos män och den manliga energin, för det är en drivkraft och en hängivenhet, en styrka och stabilitet, en trygghet och en förmåga till nytänkande och innovation, att våga bryta barriärer och göra nytt. Det är en orädd kraft av att slänga sig ut utan skyddsnät för att se vad som händer.

Men, utan den feminina energin så blir den manliga energin destruktiv och förödande.
Män som förtrycker kvinnor, förtrycker även sin inre kvinna – den egna inre feminina kraften.
Vi män mår bra av att väcka kvinnan i oss, att acceptera och omfamna den feminina kraft som vi själva också har. Jag tror att vi går mot en sådan tidsålder, en tidsålder som handlar om samarbete mellan höger och vänster hjärnhalva, om samarbete mellan det manliga och det feminina. Vi behöver det för att överleva på den här planeten, för att skapa ett nytt samhälle där vi omfamnar och vårdar moder jord – Gaia.

Varma hälsningar från mig

Raphael Mabo

http://www.raphaelmabo.se

http://blog.raphaelmabo.se

http://raphaelmabo.bloggy.se/

http://mactuellt.blogspot.com

http://ekospirituellt.blogspot.com