Raphael Mabo – Höstdagjämning

Kära vänner

Idag är det höstdagjämning och dessutom fullmåne. Det är en spännande kombination. Fullmånen har ju en stor symbolisk innebörd för intuition, det undermedvetna och våra känslor. En dagjämning är som en portal där vi lämnar  för att gå in i det nya. Dagjämning är när dagen och natten är lika långa, och nu går vi in i mörkare tider för att vid midvinter – när det är som mörkast och detta sker strax före jul – öppna upp för ljuset igen.
Förr i världen brydde man sig mer om dessa händelser än vad man gör idag. Människans medvetenhet om naturens växlingar och energierna omkring oss har sjunkit. Kanske det beror på brist på tid i dagens industrialiserade teknosamhälle, kanske det beror på att vi fokuserar mer på prylar, teknik, media, än att vara i naturen, uppleva naturen. 
Tillåt dig själv idag att vara ute, se, känn, upplev naturen omkring dig och se stjärnorna ikväll om det är möjligt, om inte molntäcket är för tjockt (eller stadens neonljus för starka). Hedra fullmånens närvaro och uppmärksamma vad som händer i dig av den. 
Jag rekommenderar att göra en ceremoni, en ceremoni för dig själv där du släpper det du önskar släppa och öppnar upp för det du önskar öppna upp för. Tänd gärna en brasa om du har möjlighet, eller levande ljus. Skicka böner till universum, skriv lappar på det du vill släppa och det du vill öppna upp för, släng in dem i elden och låt elementarväsendena jobba för dig.
Ceremonier gör vi för vårt undermedvetna, det är redskap för att fokusera om våra egna energier – som styrs av det undermedvetna, och ett redskap för att kommunicera med energier omkring oss. 
Människan har i alla tider utfört ceremonier, prova det också för din egen skull – och hitta på egna. Någon måste ju vara först. Alla ceremonier hittades på någon gång av någon.
Så ta en stund idag för att fundera, känna in, vad vill just du släppa och vad vill just du öppna upp för? Vilken energi vill du ska finnas, manisfesteras och uttryckas, i och omkring dig under den närmaste tiden fram till midvinter eller ännu längre till nästa dagjämning?

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Skribent och coach i personlig utveckling.

Annonser

Raphael Mabo – Resa ner i djupet av dig

I utmanande tider, situationer eller livsval, så kan det vara intressant att för en stund titta inåt och där hitta tryggheten och livet igen. Utanför oss pågår hela tiden förändringar. många människors energier – olika viljor – som möts och färdas, manifesteras, krångelikrokar, stöts och blöts, stormar och öknar – händer och vi vet inte med säkerhet vad det blir av det eller hur det går. 

Det är inuti dig och mig som livet kan upplevas på ett djupare plan och här en kontakt med det innersta vi har, en upplevelse som kan kallas för livskraft, själskontakt, Gud, eller uttryckas som kvaliteter typ glädje, avslappning, inspiration, trygghet, tillit och kärlek. 

En väg till detta är att först bli klar över vad är det som händer omkring dig, vad är det som du reagerar på. Titta sedan på dina reaktioner i dig, utforska dem – Vad händer i dig just nu, hur känns det i kroppen, vilken rörelse eller icke rörelse finns där? Varmt, kallt, spänt, avslappnat, en fallande känsla, en aktiv känsla, sammandragning, smärta, obehagligt, behagligt, skratt, tårar… Och vad du än upplever inuti, kan du säga ja till det? Kan du acceptera att just nu har du den upplevelse som du har? 

Om du inte kan säga ja till din inre upplevelse, kan du då säga ja till att du inte kan säga ja? Ja till motståndet du har mot din inre upplevelse, acceptera ditt motstånd, acceptera att du vill ha det på ett annat sätt – är detta möjligt att säga ja till?

Och om du kan göra detta, hur känns det då? Förändras upplevelsen något?

Detta utforskande kan vara intressant, spännande, det kan vara en resa ner till din innersta längtan, och varandet med djupet i dig, livskraften, Guds ljus eller vad du nu vill kalla det. Det som finns under lager av lager i dig…

Detta är grunden för Zen-coaching, resan ner i dig.
Idén är – att när vi accepterar det som finns i oss, även vårt motstånd mot det som finns i oss, så får det utrymme att ”hämtas hem” och därmed förändras. Kanske en liten bit i taget, kanske mycket på en och samma gång. Några minuters utforskande av din inre upplevelse och du når djupet av dig.

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Skribent och coach i personlig utveckling

Raphael Mabo – Ett pedagogiskt val

Det är väldigt pedagogiskt att se att ett parti som man gör allt för att tysta ner, växer sig så starka att de kommer in i den svenska riksdagen – medan ett parti som media och debattörer inte har brytt sig om på flera veckor – Piratpartiet – gjorde ett uselt val. Det är pedagogiskt i den meningen att – det vi gör motstånd mot, det växer. Det växer genom att det får uppmärksamhet. Nu kan vi ställa oss frågan – vad vill vi ge uppmärksamhet? Det vi inte vill ha, eller det som vi vill ha? Och om vi istället ger uppmärksamhet till det som vi vill ha, vad kommer hända då?

Själv röstade jag på Miljöpartiet. Jag gjorde det därför att jag vill leva i ett samhälle där bäde vår inre och yttre mijlö får utrymme att vara viktigt. Jag tror på ett samhälle där man ser och bryr sig om varandra – människor, djur och natur. Jag tror också på ett samhälle där man även bryr sig om sin inre verklighet, sin själ och hjärta och där detta får utrymme att vara och växa. Vi har ett samhälle idag som är mycket i det intellektuella, det handlar om BNP och materiella värden där människor ses som produktionsenheheter för att öka värdet på landets kapital. 

Valresultatet gör det tydligare att det är dags att välja vilken verklighet du vill leva i, vad du vill ha i ditt liv. Min övertygelse är att om du ger energi till det som du verkligen vill ha, det som stämmer överens med det som finns i din själ och hjärta, så manifesteras det och växer. Låt det du vill ha komma från din sanna essens, det som finns i din själ, det som du når när du går under tankarna och känslornas rörelser, det som finns i själen och som är din inkoppling i det gudomliga – du är en del av Gud och Gud är en del av dig. Universum lever och denna livskraft är kärleksfull när du släpper fram den innifrån dig och ut.

Jag hälsar det heliga i dig
Raphael Mabo