Raphael Mabo – Återupptäck din själ med ceremonier

När livet ter sig grått och kallt, när du önskar en förändring i allt – se i dig själv vad dom händer och är, acceptera och omfamna din inre upplevelse för genom det kan din inre rörelse förändras. Stöd nu denna förändring genom att se om ditt hem och annat som är närmast omkring dig. Och sjung Radhe Radhe Govinda, dansa och le. 🙂

Allt omkring är symboler med viss energi som påverkar dig och ditt undermedvetna i olika riktningar. Ha omkring dig det som symboliserar det du vill uppleva mer i ditt liv – kanske blommor och vackra kuddar för kärlek, stenar och kristaller för skönhet och intuition. Pyrit (”kattguld”) för ekonomiskt överflöd. Blått för kommunikation, orange och rött för mer kraft, dynamik och passion, grönt för kärlek och helande, vitt för renhet, sanning och fridfullhet. 

Välj musik som hjälper dina sinnen till en skön känsla, som lyfter och bejakar det fina i dig. Ha inspirerande böcker omkring dig och sortera ut våld och död från bokhyllan.

Själv tycker jag mycket om bahjans, alltså indisk mantrasång där orden har vibrationer som jag upplever som helande, meditativa och hjälper sinnet till kontakt med själen och det gudomliga. Hyllningssånger för alltings enhet och gudomlighet.

Gör ceremonier och ritualer för ditt välmående och för tydligare inkoppling än mer med naturen, djuren och själen i dig. I dagens ytligt orienterade samhälle så har människan glömt bort ritualer. Förr gjorde man det för att uppleva och hedra kännandet av naturen, närvaron i naturen, upplevelsen av alltings gudomlighet. Ceremonier vid årstidernas förändringar, dagjämning, fullmåne… som en påminnelse om att vi är en del i naturen.

I vårt snabba informations- och konsumtionssamhälle så görs inte dessa ritualer och ceremonier längre av folket i gemen, och det är intressant att vi idag har en livsstil och produktionsapparat som förstör vår miljö och våra livsbetingelser allt mer. Jag anser att detta hänger ihop – vår kontakt och nära upplevelse med naturen är borta hos många, och därför är även vår respekt och kärlek för naturen borta. Många upplever inte kontakten med naturen. Det finns barn som föds i betonglandskap och under hela sin uppväxt får ett främmande förhållande till naturen utanför storstaden, där naturen blir något de ej kan relatera till. Vanligt är att dagens ungdomar är frustrerade med ångest, rädslor, stress och olika former av problem som tar sig olika destruktiva uttryck som kriminalitet och självskadegörelse. 

Så låt oss återintroducera ceremonier och ritualer igen, där vi går ut i naturen och upplever, känner den, för att uppleva och förstå vårt sammanhang och genom detta även uppleva och förstå vår egen gudomlighet och att allt hör samman. Finna och uppleva själen och kontakten med allt, den ”förlorade pusselbiten” som vår inre gudomlighet längtar efter, det som en mekanistisk världsbild aldrig kan tillfredsställa. 

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo, skribent och coach i personlig utveckling

Annonser

Raphael Mabo – Informationssamhället är hypnos

Sedan flera år tillbaks så tittar jag inte reguljärt på TV. Faktum är att jag inte ens har antennen inkopplad. Tidigt upptäckte jag att när man väl sitter sig vid TV:n så är det så lätt att man fastnar framför den. Det är ju en form av distraktion för sinnet, och som många distraktioner så skapar även TV ett beroende – ett som är så införlivat i vår västerländska kultur idag att nog få människor ser det som ett beroende.

När vi tittar på TV så matas vi med bilder och händelser som direkt kommunicerar med vårt undermedvetna.
Nu finns det de som säger att de kan skilja mellan verklighet och fantasi – och det är sant, vi kan göra detta i vårt dagsmedvetande. Däremot så kan vi inte göra detta i vårt undermedvetna. Det vårt undermedvetna matas med blir verkligt. Det som vi erfar via våra sinnen hamnar i vårt minne och i vårt undermedvetna – oavsett om det är via en TV-skärm eller något som händer rakt framför oss. i vår verklighet Vårt undermedvetna vet inte skillnaden. 

Så vi påverkas. Våra attityder, föreställningar, trossatser och värderingar som ligger i oss som filter genom vilket vi uppfattar och tolkar vår omvärld, påverkas. Genom att vårt inre filter påverkas, så påverkas också vårt agerande. Subtila förändringar som vi kanske inte helt är medvetna om, då de sker gradvis.

Den moderna tidens företeelse dataspel är nytt, och på dataspelsfronten finns mängder med våldsspel och spel med skruvad och destruktiv människosyn. 

Det är lätt att konstatera att vårt samhälle har hårdnat. Det är fler och grövre brott som sker. Många ungdomar har tagit efter en amerikansk gängkultur med tydlig uppdelning i ”vi och dom”, och denna gängkultur har också anammat uppdelningen i etniciteter – alltså människors etniska, kulturella och religiösa bakgrund. 

Den amerikanska våldskulturen har vi matat våra ungdomar med, genom att majoriteten av de TV-serier och filmer som visas i Sverige – kommer från USA. Utbudet av det amerikanska våldet blev än större när den kommersiella TV:n gjorde sin entré och byggde sin framgång på billigt inköpta amerikanska våldsserier. Den kommersiella radion spelar mycket amerikansk musik som kommunicerar den amerikanska livsstilen, kulturen och gängskillnader. 

Till detta hör också en kommersialism i form av yttre stilattribut; som kläder och olika former av prylar som visar vilken grupp du tillhör. Det gäller att ha ”rätt” pryl för annars är man ”ute”. Detta har ju funnits länge, men har på senare år eskalerat.

I skolorna mår många ungdomar dåligt och söker olika former av destraktionen för sinnet, för att slippa känna, slippa vara i kontakt med sina känslor, sin ångest. Vi börjar alltmer få en kultur som är koncentrerad kring det yttre och där det inre – själen – allt mer tappas bort.

Att stanna upp ett tag och minska intaget av all den information som vårt samhälle öser över oss – via TV, filmer, radio, tidningar, reklampelare, informationstavlor, budskap på stan, tunnelbanereklam – kan vara välgörande för kropp och själ. Att ta en paus. Meditera. Andas. Sök dig till sammanhang där du möter andra människor som är intresserad av själen, inte bara det fysiska yttre. Och välj mer medvetet vad du utsätter dina sinnen för, var selektiv. 

Jag hälsar det heliga i dig – Namasté
Raphael Mabo, skribent och coach i personlig utveckling.

Raphael Mabo – Kärlekspoesi; inspiration till att nå Gud

Bland människor med intresse för andlighet och personlig utveckling så är Rumi en känd och uppskattad kärlekspoet. Många är vi som har förälskat oss i hans vackra poem, så fyllda av insikt och näraro med det gudomliga.

Vad kanske färre känner till, är att Jalal al-din Rumi var muslim. Han var en filosof och mystiker inom den islamska mystiska grenen kallad Sufism. Sufismen är för Islam vad Gnosticismen är för krisendom och Kabbalah är för judendom. Rumi levde 1207-1273 och finns begravd i Turkiet. 

Rumis kärlekspoesi riktar sig lika mycket till kvinnan som till det gudomliga, eller Gud. Inom Islam symboliserar mannen den materiella, fysiska och intellektuella världen medan kvinnan symboliserar den intuitiva, mystiska och gudomliga världen. Här är slöjan som döljer kvinnans ansikte en symbol för det okända och mystiska. Rumis poesi visar oss vägen till det gudomliga genom kärleken.

En av mina favoritcitat är:
”Only from the heart can you touch the sky.”
Endast från hjärtat kan du beröra himlen. Hjärtat är vår kropps centrum för kärleksenergin och en ingång till det gudomliga, som symboliseras av himlen – det som finns ”över” oss. I traditionell religiös symbolik finns en strävan uppåt, till högre och högre nivåer, att människan klättrar på en stege eller trappa uppåt. Även Rumi delade detta synsätt om resan uppåt – från mineral- och stenriket, till växtriket, genom djuren, till människan och sedan allt högre, upp till änglarna och slutligen föreningen med Gud.

Detta är också kärlekens väg. När vi älskar så är vi i kontakt med det gudomliga. När vi blir förälskade i en annan människa, så speglar denna människa det gudomliga i oss, det väcks en glimt av det högsta ljuset eller det stora mysteriet och vi uppfylls av livskraften som strålar rakt igenom. Denna förälskelse kan vara fem minuter, fem timmar eller fem år eller längre… Vi såg en annan själ och mötte en energi av gudomlighet.

Men all form av kärleksenergi är gudomlig energi, och förälskelsen, att älska, att känna kärlek, har olika nivåer och plan. Grunden är samma – en glimt eller direktinkoppling i Gud. 

Att läsa Rumi är för mig inspiration till det gudomliga. Ett intressant sätt att studera Rumi och göra reflektioner över det egna livet, det är via Tarot. Jag skaffade nyligen Rumi Tarot. Tarotkort skapade utifrån Rumis symbolvärld med en tjock tillhörande bok som ingående och nära berättar om Rumis värld, visdom, filosofi och gudomliga inspiration. 

Med Gud menar jag här inte den traditionellt kristne Guden i form av en gubbe med skägg som sitter på ett moln, jag använder det som ett namn på det gudomliga som för mig är en integrerad helhet utan separation i kön.

Jag hälsar det gudomliga i dig!
Raphael Mabo, skribent och coach i personlig utveckling