Raphael Mabo: Glädje är din födslorätt

Vi föds med inre välbefinnande och glädjelust – en skrattande bebis så självklar i nuet. Det är vårt naturliga tillstånd. Under livets gång kan händelser och situationer fästa på oss som inre hinder. När vi släpper – möter, omfamnar och förlåter – kan hindren lossna och vi återfinner kontakten med vår inre glädje, inspiration och kreativitet.

Glädje, inre välbefinnande, kontakt med livskraften – det är inget som vi skapar. Vi är det redan, det finns i vår själ, i vår grundenergi. Genom livets utmaningar har många av oss tappat kontakten med detta och tror att det har lämnat oss, och vi söker på olika sätt få tillbaka det som är ”förlorat”.

Släpp taget om det gamla, förlåt det som hänt dig och dem som du upplevt har skapat dina sår. Sår handlar om våra egna förväntningar. När omvärlden är på ett annat sätt, när någon gör annorlunda än vad vi tror, förväntar oss och vill, så upplever vi oss sårade. Vi skapar våra sår själva, för vi tillåter det att hända genom våra förväntningar, vår inre berättelse som kan vara helt annorlunda än andras berättelser och det som finns runtomkring. 

Byron Katie, skaparen av The Work, har sagt – som jag ofta återkommer till – det är inte det som faktiskt händer dig som skapar dina emotionella sår och smärtor, utan det är dina tankar om det. 

Vi har ett samhälle som uppmuntrar vissa tankar – det kommer till oss genom massmedier, TV, radio, kvällstidningar. Dömande, ägande, beroendetankar och tankar där man aldrig ska förlåta, man ska ta hämnd och en ”oförätt” är för evigt, och helt ska man lösa saker med våld, antingen fysiskt våld eller psykiskt våld. Och lycka, det finns i hur mycket prylar vi köper. Vill du vara lycklig, gå och shoppa! Inte tillräckligt lycklig? Shoppa mera, senaste prylen, du måste vara en i gänget, som alla andra och känna gemenskapen…

När vi tror att lycka och inre välbefinnande är förlorat för oss, inte finns inuti utan måste hämtas utifrån, så tappar vi kontakten med vårt inre, med vår intuition. Vi hamnar i en spiral som går neråt, där vi ständigt vill ha mer och mer, för vi är otillfredsställda.

Den nyfödda bebisen är lycklig. Bebisen rör sig snabbt mellan glädje och sorg. Skratt och grått. Känslor kommer och känslor går, det går fort, det går snabbt, och bebisen är fullt närvarande i nuet. Och vad är det här, vad är det där? Oj så spännande! En naturlig nyfikenhet i nuet.

Bebisen tänker inte på det som hände för en månad sen, gruvar sig inte, grämer sig inte… det börjar vi med långt senare.

Barn påminner oss om det vi själva en gång var, då vi hade kontakt med vårt inre. 
 
Om du vill nå ditt eget inre tillstånd, med lycka, inre välbefinnande och kontakt med din själ och intuition, så förlåt din historia, din berättelse, och dem som var med. Förlåt för att släppa energin av det gamla. Detta är inte att glömma – jag tror på att i varje upplevelse finns en lärdom och insikt, så kom ihåg lärdomen och insikten – men det är att släppa taget, släppa energin, vara i nuet och lyssna på din inre glädje, din intuition och själ igen.

Ibland kan vi behöva hjälp med att förlåta och släppa taget om det gamla, för det är lätt att sitta fast i sina egna tankar. Det är också kärlek till oss själva att ta emot hjälp, ta emot kärlek. Här kommer terapin in.

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach och inspiratör.

Annonser

Raphael Mabo: Mötet med dig ger flöde

Det du har omkring dig speglar där du är inuti – oläkta sår och smärtor, glädje och kärlek. De flesta av oss har en mix av detta inuti och därför har vi en mix av det omkring oss. En del av detta är du medveten om, en del ligger i det undermedvetna. 

Det är lätt att hitta strategier för att slippa känna olycka, smärta och sår, det är lätt att stänga ett sårat hjärta för att slippa bli sårad igen. Stoppar vi undan våra oläkta sår så finns de fortfarande kvar och kommer till uttryck i olika situationer. 

När vi möter såren och sorgen, när vi låter det finnas där inuti som det är, när vi accepterar vår inre rörelse just nu, så ger vi möjlighet för vår inre upplevelse att förändras, att ”hämtas hem”. 

Och i detta skapas ett utrymme som vi kan fylla med vår själsliga essens och livskraft, som kan väcka vår inspiration, kärlek och uttryck av oss själva i världen omkring oss. Då speglar omgivningen denna förändring i detta ögonblick av nuet. När vi tillåter oss att vara i nuet, utifrån nyfikenheten ”Vad händer nu?”, så expanderar upplevelsen av detta tidslösa tillstånd, och vi följer med flödet som händer av livets flöde…

När vi fokuserar på vår önskan och längtan, så får vi mer av upplevelsen av  längtan och önskan, istället för att vi får det vi längtar och önskar oss. Vi fastnar i längtan när vi ger vår uppmärksamhet till att längta, vi längtar mer och ännu mer, vi kan längta så mycket så det gör ont… Observera denna längtan, och möt den saknad som är andra sidan av längtan. Acceptera din inre upplevelse även av detta, saknaden att inte ha, och denna energi kan förändras, ”hämtas hem”. 

När du är ”hemma” i dig och i nuet, så är du i kontakt, i synk, med livsenergin och denna kraft kan röra sig genom dig, med dig, och du skapar, manifesterar, som en lekfull dans i glädje. Detta är flöde, att ”ha flyt” i livet.

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach och inspiratör
www.soulsense.se

Maximera ditt magiska medvetande

Vi lever i en spännande och föränderlig tid. Gamla sanningar utmanas av nya, och i världen idag ser vi många uttryck för mörkret – rädslor och ångest – och för ljuset – kärlek och glädje. Vi står inför 2012, ett magiskt årtal som har blivit en symbol för ett medvetandeskifte, ett lämnande av det gamla och början på något nytt. En nyordning, ett nytt paradigm, en annan medvetenhet…

Jag och min gode vän och kollega Anders Wallin på Inner Power Centre, har samlat våra krafter och förenat oss i en gemensam vision: en magisk utbildning, en modern mysterieskola. Vi utgår båda från en längtan att dela med oss mer av oss själva för att inspirera till förändring av världen. Inre förändring ger yttre förändring.

För att förbereda dig för den nya tiden så bjuder vi därför in dig till att maximera ditt magiska medvetande, en magisk resa in i dig för att ge dig verktyg och inspiration att göra det bästa av ditt liv och förverkliga dina drömmar. Vi utgår från över 30 års egen erfarenhet av spirituell magi som en resa i personlig utveckling och ljusarbete för mer kärlek, harmoni och balans i världen. Första kursen håller vi den 25 – 27 mars i Järna, en magisk plats utanför Södertälje. Tre fyllda heldagar. Kost och logi ingår.

Spirituell magi är konsten att med tankens kraft, själen och hjärtat, omforma din verklighet efter din inneboende längtan och själsliga essens. Att synkronisera dig med livets flöde där skapande och manifestation blir en seriös lek. Livets flöde som strömmar från bortom den fysiska verkligheten och som skapar, manifesterar utforskar och expanderar.

Vi blandar västerländsk esoterisk tradition med österländsk visdom och mystik, och kryddar med kosmisk medvetenhet förankrat i moder Jord. Personliga reflektioner, intuitiva kanaliseringar, dans och meditationer, för vi har roligt och det är roligt och vi vill dela detta med dig!

För mer information: http://www.spiritualmagic.se

Magiska hälsningar
Raphael Mabo
Coach, livsinspiratör, skribent, och dansare genom livet…