Raphael Mabo: Vad är andlighet?

Det är intressant att det finns massa idéer om vad andlighet är, och en vanlig idé som jag ofta ser – det är att en andlig person är en som tillbringar sitt liv på en bergstopp och mediterar. En annan vanlig idé, det är att andligheten står i proportion till storleken på bankkontot – i förhållandet, ju mindre du har på ditt bankkonto, desto mer andlig är du. Och ju mer du har på ditt bankkonto, desto mindre andlig är du. 

Mitt synsätt på andlighet, det är att andlighet är – bland annat – förmågan att se ljuset i varje människas själ. Det ljus som är oberoende av det vi har omkring oss, ljuset som är oberoende av var vi kommer ifrån, var vi är födda, vilket kön vi har, vilken sexualitet vi har, oberoende av vår sociala status, oberoende av hur vi bor och oberoende också av vad vi gör. Detta ljus finns hos alla själar, och att se detta, uppmärksamma detta, är andlighet för mig.

Den du verkligen är, är ljuset i din själ. Oavsett vad du kör för bil, eller hur du bor, oavsett om du är materiellt fattig eller rik, så har du ett ljus i din själ. När vi släpper identifikationen med det materiella, när vi släpper idén om att vi definieras genom våra materiella tillhörigheter eller saldot på vårt bankkonto, när vi släpper idén om att vi är det vi kör, så öppnar vi upp för att se ljuset i vår egen själ och ljuset hos andra själar.

I världen idag är det vanligt att ”döma hunden efter utseendet”. Det är så lätt att tro att en person är på ett visst sätt för att han har en viss bil, eller vissa kläder, eller viss frisyr.  Nu har vi ett samhälle som programmerar in i oss människor att vi är ytan, vi är det vi kör, vi är den senaste prylen, att vårt värde sitter i våra materiella omständigheter. Dessa budskap finns överallt omkring oss i samhället. Och jag säger, du är något annat än detta, för oavsett om du har en Mercedes eller cyklar, oavsett om du har en kostym eller t-shirt till jeans, oavsett om du är kändis som syns i TV varje vecka eller är arbetssökande ungdom, så har du ett värde och ett ljus i din själ. 

Identifikation med det yttre, är att lägga ut oss själva utanför oss. Du är något annat än detta. Ditt värde sitter inte i din iPod. Om det roar dig att ha en iPod så ha det, men det är inte där ditt värde sitter. 

När du ser ljuset i din egen själ, detta ljus och ditt värde som oberoende av dina materiella omständigheter, så blir du fri och du har friheten att leka med det materiella. För i allt materielt finns också en energi, en symbolik, och när du inte längre identifierar dig med detta så kan du leka med det. Du är fri och en värdefull människa, oavsett om du har den senaste telefonen eller inte. Du är samma person längst inuti, oavsett.

I Zen-buddhismens tradition säger man att innan man når upplysning så hugger man ved och bär vatten, och när man har nått upplysning så fortsätter man att hugga ved och bära vatten. Skillnaden är var det kommer ifrån, och vem som gör det, om du identifierar dig med det eller inte, om du definierar dig efter ditt görande och dina materiella omständigheter, eller inte. När du släpper identifikationen med pengar, prylar och status – så når du en frihet och frid i dig. Du är ”hemma” i dig, oavsett om du är fattig eller rik, och ditt värde är ljuset i din själ.

När du ser ljuset i din egen och andras själar, så är det lätt för dig att uttrycka och bekräfta det hos andra. När du ser ljuset i dig så växer detta, när du ser ljuset i andra så växer dem i detta. Det vi ger uppmärksamhet till, det växer. 

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach och inspiratör

Raphael Mabo: Därför bevisas inte andliga upplevelser

När man har en personlig upplevelse av en mångdimensionell verklighet, som kan kallas för en andlig upplevelse, så händer det att man möter skeptiker som ifrågasätter en och som vill att man bevisar sin personliga upplevelse för dem.

För mig är det ointressant att bevisa min personliga upplevelse för någon annan, vilket är en inställning som skeptiker ofta finner oförståeligt, oacceptabelt och även provokativt. Låt mig därför förklara denna ståndpunkt ytterligare –

Vad händer med människors livsresa om den mystiska upplevelsen, den personliga upplevelsen av andlighet, blev nerstoppad i en behållare, uppmärkt och analyserad och lagd på hyllan? Jo, den tappar sin kraft. Det blir en intellektuell idé och sinnet kommer sträva efter ny kunskap, efter något annat.

Om det andliga vore bevisat, så skulle människor inte längre behöva upptäcka och uppleva det andliga i sig själva. Som en bok man läser och sen lägger ifrån sig när den har gett en kunskapen man strävar efter och sen ägnar  man sig åt något annat. 

Du skulle inte behöva gå livets skola om du redan visste allt.

Jag menar, att syftet med livsresan är att upptäcka den andliga kontakten i sig själv och upptäcka, utforska, denna kommunikation. Om allt vore förklarat och fastställt, så fanns det ingenting att upptäcka här. Vi utvecklas personligen och andligen genom vår livsresa, genom livens existenser, och genom allt vi erfar och upplever av oändligheten, desto mer förstår vi att det finns ännu mer att erfara och uppleva. Vi behöver upptäcka och utforska på vårt eget sätt, utveckla vår egen kommunikation och förståelse. Vi utvecklas genom våra upplevelser.

En beskrivning i en bok eller en graf i en tabell kan aldrig ersätta den personliga upplevelsen. Men, vad vi kan göra det är att peka på det. Vi kan dela med oss av våra personliga upplevelser och reflektioner, för att inspirera andra att utforska detta inom sig själva. Vi kan berätta om vad vi erfar, för att väcka idén att det är möjligt att erfara. Sen hur detta tas emot och hur det erfars, det är individuellt och personligt. Ingen människa har samma kontakt med det oändliga gudomliga, ingen människa har samma upplevelse, den är olik för alla. Ja, fast vi på ett högre plan är samma så är upplevelsen olik därför att det oändliga är i ständig rörelse och våra sinnen enbart kan uppleva en liten punkt av det oändliga åt gången och vi upplever olika punkter hela tiden därför att allt är i rörelse.

Jag tror att vi männskor behöver ett mysterium, för det är lockande, mystiskt att utforska – och det oändliga kommer fortsätta vara ett mysterium därför att det är oändligt. Vi kan aldrig begripa eller förstå denna helhet… alltet… helt och fullt. Vi kan smaka på det, höra en ton, känna något… och det är en storhet i sig… Men oavsett om vi behöver det eller inte så finns det alltid där…

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Livscoach, inspiratör…