Glad midvinter, god jul och ett gott nytt år till alla!

Glad midvinter, god jul och ett gott nytt år till alla!
Igår var det mdivinter, när mörkret skiftar till ljuset – naturens nyår och idag är det då den riktiga nyårsdagen. Jag hoppas att detta nya år blir fantastiskt för dig!

Önskar dig allt fantastiskt!
Raphael
Zen-coach

Annonser

Raphael Mabo : Observera, var, aha meditation

En enkel meditation, i sin form… Sitt ner, stå upp eller ligg ner. Observera dina andetag och din inre verklighet. Lyssna. Inget annat att göra, inget att fixa… att just i denna stund lyssna, observera och stanna med det. Stanna med det som är. Om en tanke kommer, låt den komma. Om känslor kommer, låt känslor komma. Observera det som är, lägger märke till det. Aha, en tanke… aha, en känsla. Du är varken dina tankar eller dina känslor, du är den som observerar, som lägger märke till din inre verklighet…

En stund om dagen i observation… prova, utforska, observera.

Kärlek och frid
Raphael
Zen-coach

Raphael Mabo : Stillhet i resans rörelse

Att leva är att resa, eller att resa är att leva?
När jag står ute på perrongen mellan två tåg så gör jag reflektionen att när man är i rörelse så är det som att sinnet och kroppen ventilerar energier, vi släpper ut gammalt och öppnar upp oss för nytt. – som när vi andas. Vi utväxlar ständigt intryck och uttryck, energier som tankar, känslor, åker omkring. Stannar vi länge på samma ställe så står vi kvar i det vi tidigare har släppt ut, som fylls av det vi släpper ut ännumer. Det blir stagnation. Att vara på väg, att vara i rörelse, är att vårda det inre. I detta pplever jag även stillhet, stillheten inuti, stillheten i kroppen och stillhet i huvudet. Stillheten i rörelsen. Närvaro i rörelsen.  Ibland behöver vi stanna upp i den fysiska rörelsen för att hinna med att reflektera inåt, hämta upp stillheten inuti, komma i synk med vår inre stillhet. När vi är i kontakt med stillheten så kan vi ta med oss stillheten, vara i stillheten, även i rörelsen. Detta är närvaro.

Jag hälsar ljuset i dig, som också är du.
Raphael Mabo
Zen-coach