Raphael Mabo : Du är rätt!

Händer det att du tycker att du är fel eller att andra är fel, händer det att du tänker eller känner att andra är fel om de beter sig på ett annat sätt än du gillar? Tänker du om dig själv att du gör fel?

Jag har en enkel filosofi – ingen människa är ”fel”, jag tror att vi alla är ”rätt”. För alla gör sitt bästa, utifrån den medvetenhet, rådande omständigheter och de inre och yttre resurser som finns tillgängliga för den personen i stunden.

För jag menar så här – om du kunde ha handlat annorlunda, så skulle du ha gjort det. Du gör det du gör, tänker som du tänker och känner som du känner, du ser det du ser. Du fattar beslut och du agerar, utifrån de resurser och den medvetenhet som du har tillgängligt i stunden. Det gör andra människor också.

Efteråt kan vi tänka att vi kunde ha gjort annorlunda, att det fanns andra alternativ, vi kan fundera ”Vad hade hänt om jag hade gjort …”. Men, återigen, om vi hade haft tillgång till de inre och yttre resurser och medvetenhet som vi ofta har när vi tittar med distans på våra val, tankar och känslor som hänt, ja då hade vi gjort på annat sätt då. Men eftersom vi inte hade tillgång till det då så gjorde vi det vi gjorde och det blev som det blev.

För mig ligger en frid i detta, en fred med mig själv. Jag vet att jag gör mitt bästa i varje stund, i varje nu. Även när det inte blir som jag har tänkt mig eller vill, även om jag gör något som jag efteråt kan uppfatta som mindre lyckat, så gjorde jag precis det jag kunde utifrån de resurser som jag hade tillgång till just då.

Jag tror vi lär oss av livet, att vi går framåt och expanderar, att vi får nya möjligheter, nya chanser att visa det vi lärt och förstått genom livets resa. Vi växer i varje nu.

Ta emot dig, tillåt dig, älska dig!
Jag hälsar kärleken i dig!

Raphael Mabo
Zen-coach

Annonser

Raphael Mabo : Inspiration och kreativitet, en inre resa

Jag har lagt upp en vägledd meditation på iTunes, med temat inspiration och kreativitet. Jag står för texten och talet, och musikbakgrunden och ljudproduktionen är gjord av min vän Giitam. Denna inre resa är på nästan 50 minuter och du hittar den här…
http://itunes.apple.com/se/album/meditation-inspiration-och/id515696745 

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach

Raphael Mabo : Ge hjärnan paus genom meditation

Det verkar vara så lätt ibland att fastna i den här världens distraktioner. Vi lever i ett informationssamhälle som pockar på uppmärksamhet. Tänk att koppla av en stund genom att koppla ifrån, stänga ner, gå ut i naturen, se himlen, känna gränset… 

Genom att närma oss vår inre verklighet kan vi också närma oss verkligheten omkring oss, den verklighet som inte finns i hjärnans försök att strukturera upp informationsflödet genom mediavärlden omkring oss. 

Här kan meditation vara ett steg för klarhet, att ge hjärnan en paus genom meditation. Som en service för hjärnan, det kan utveckla ditt sinne och din visionära förmåga, och det kan skapa mer ro inuti dig, och därmed även kraft och inspiration.

Som att sitta en stund och koppla ifrån, var i tystnaden med dig. Andas, uppmärksamma dina intryck av dig, observera och utforska ditt sinne. Observatören som är nyfiken på det du upplever just nu och gör det utan dömande, utan värdering, utan etikettering, utan strävan att göra något med det mer än observera, intressant…

Jag hälsar kärleken i dig!
Raphael Mabo
Zen-Coach

Raphael Mabo: Självreflektion som en resa till medvetenhet

Ger du dig stunder för självreflektion? Stunder där du kan observera och uppleva dig själv och det som är? Stunder där du kan gå igenom händelser som har varit och se dem utifrån observation och en tillåtande acceptans av dig själv och dina känslor? Vem vet, kanske en insikt kommer?

Jag ser det som så här – jag är ett öppet rum i vilket tankar och känslor händer och uppstår, men jag är inte dessa tankar och känslorna. De händer i rummet. Jag är väggarna, golvet och taket som kan observera dessa händelser, skeenden, i mig. Tankarna och känslorna som kommer och går må definiera min yttre personlighet, men under detta eller bakom eller ovan, så har jag ett medvetande som kan observera detta. Medvetandet bakom/under/bortom tankar och känslor, det är medvetandet med livet och det är det som kommer genom det som är ”jag”.

Något som jag tror är vanligt för oss människor, det är att vi dömer oss för de tankar och känslor som vi har. Vi värderar gärna våra tankar och känslor i ”rätt” och ”fel”, ”bra” och ”dåligt” och då anklagar vi oss själva är vi tänker ”fel” tankar. Men om du istället ser det som att tankar och känslor händer och uppstår i dig, av sig själva, så hur kan tankar eller känslor vara ”rätt” eller ”fel”? De händer ju, uppstår. Och när de händer och uppstår, det är då vi kan välja vad vi gör med dem, det är då vi kan välja hur vi riktar vår energi. 

Jag menar att första steget är att bli medveten, att bli medveten om de tankar och känslor som händer och som uppstår. När du kan observera dina tankar och känslor, när du släpper din identifikation med dem, så kan det hända att de börjar släppa ditt grepp om dig och du allt mer upplever något större, bortom, djupare… en frid, en stillhet, en essens, en styrka, en kraft. Och när du upplever detta så kan du ta denna med dig och agera ut i världen från denna medvetenhet, det är det som inom Zen-coaching uttrycks som ”acting from fullness instead of acting from lack”, att agera från din essens och ”fylldhet” istället för att agera utifrån brist.

Jag önskar dig ljus och kärlek genom dagen
Raphael Mabo
Zen-coach