Raphael Mabo : Stort tack för No Mind

Jag landar hemma nu efter medverkan på årets No Mind på Ängsbacka. No Mind som ett uttryck för att leva i flöde och närvaro i nuet, flödet som kommer av livet självt, där egot och intellektualisering får vila. Flödet i en dans där man möter varandra och leker utan en tanke, man följer med inspirationen som kommer. Närvaron i att sitta i en vackert dekorerad trädgård och äta vegetarisk gourmé, under ett stilla sommarregn utan värdering eller dömande. Möten med människor som har en längtan att leva efter ett annat sätt än det ”vanliga” samhället. Jag minns Svagito Liebermeisters ord – ”om människor kramades mer skulle det inte behövas lika många terapeuter”. Jag tackar för danserna, mötena, närvaron, hänget med mysiga människor, samtalen i bastun, på trappan utanför caféet och vid brasan om kvällen. 

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo

Annonser

Raphael Mabo : Zen-coacher hade ett tält på Ängsbacka

Under årets ”No mind festival” på Ängsbacka, Molkom, Värmland, fanns ett empati-tält som erbjöd 30 minuters lyssnarsession, utan kostnad. Detta var ett erbjudande från Zen-coaching nätverket där tränade coacher erbjöd lyssnarstöd. Inte enbart ett tyst lyssnande, kunde även innehålla klargörande frågor, men utan att försöka fixa något eller ändra något. Zen-coachen som lyssnar utifrån närvaro i nuet, avslappning, lugn, kärleksfullhet och uppmärksamhet och i acceptans och utan värdering, utan analys, av det som delas. Många som kom upplevde detta som en lättnad, att komma närmare sig själv, och få vara precis som man är – utan att bli värderad eller bedömd. Det är magiskt vad 30 minuter av något som låter så enkelt,  kan göra utan att det egentligen finns ett görande i det. I Zen-coaching har vi ju ett uttryck som ”helping through non-helping”, dvs vi försöker inte aktivt ändra eller fixa något och vi analyserar inget. Våra frågor är öppna frågor för att klargöra, tydliggöra och för att utforska den inre rörelsen, det som händer i tankar och känslor. I detta utforskande kan det uppstå en lättnad, en förändring, utan att den aktivt söks. Det är en omfamning av det som är istället för ett motstånd till det som är. I omfamning, acceptans, tillåtande av sig själv och ens inre rörelse, så kan energin ges möjlighet att förändras. 

Det var vackert att delta och se det som hände och uppstod i dessa möten.

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo
Zen-coach