Raphael Mabo : Låt oss vara människor

Nu kommer hösten in och löven är blöta, regnet faller och det blir kväll tidigt. I den politiska debatten höjs rösterna emot människor födda i andra länder än Sverige, rösterna höjs emot människor med andra religioner än kristendom, rösterna höjs emot människor med mörkare hudfärg. Och jag säger – vi är alla människor. Dessa höjda röster skapar utanförskap, konflikter och ”vi och dom”, det är röster som bygger murar. Mitt hjärta säger – ”Hallå människor, vart är kärleken?”. Jag blundar, lyssnar inåt, ja kärleken finns inuti. I hjärtat. Vi har alla ett hjärta. Jag tror på kärleken och hjärtats intelligens. Hjärtat och kärleken som omfamnar oss själva och varandra. Hjärtat och kärleken som säger att vi alla är människor, låt oss inkludera varandra. Låt alla i Sverige vara svenskar och tillhöra det svenska folket, oavsett var man är född, oavsett religion eller trosuppfattning,  oavsett sexuell tillhörighet. Och låt oss alla vara européer, alla i hela Europa är européer. Och låt oss vara världsmedborgare, alla över hela jorden låt oss alla vara det. Lått oss alla vara människor. Vi har denna jord, låt oss ta hand om varandra. Det är en dröm. Och i detta lever kärleken inuti mig. Människor rusar omkring och jag vet att de gör det bästa de kan utifrån det de ser, känner och tror och har tillgång till just nu. Det gör vi alla. Låt oss berätta kärlek, låt oss besjunga kärlek, låt oss ta varandra i hand. Och samtidigt i detta så är verkligheten som den är just nu, och det är menat så just nu för just nu är det som det är. Men att se verkligheten som den är, innebär inte att den inte kan förändras. När vi ser det som är, så kan vi förändra det – och vi kan förändra genom att vara och leva vår själ och kärlek. När vi når detta inom oss, så händer och uppstår det. Inte som en ansträngning, inte som att spänna musklerna och kämpa, utan det är livet, själen, universum som vill veckla sig ut och berätta, visa, vara, agera. 

Jag hälsar det heliga i dig*!
Raphael 

Annonser