Raphael Mabo : Vanliga missförstånd och påståenden om coachning

Jag har kommit i kontakt med en del föreställningar och påståenden om vad livscoachning är, ofta från människor som själva inte har upplevt coachning. Här svarar jag på några av dem utifrån mitt perspektiv som coach.

”Coacher är besserwissers som vet bäst och talar om för andra hur de ska leva sina liv.”

En livscoach utgår från att klienten är den som vet bäst och har sina svar inuti. Coachning är en process som utforskar och plockar fram klientens egna svar och inre visdom, och är ett stöd för klienten att leva sitt liv.

”Coacher ser alla problem som låtsasproblem.”

En coach varken analyserar eller diagnostiserar klienten. I en coachningsession är det klientens bild, tankar och känslor som är den verklighet som sessionen utgår från.

Coachning är en hjälp till inre välbefinnande och ett stöd på resan framåt. Det är en hjälp för att medvetandegöra och förändra beteenden och attityder som klienten upplever inte längre gagnar hen, men det är ingen behandlingsmetod för psykiska sjukdomar.

”Coachning handlar om att man bara ska bry sig om sig själv och strunta i andra, det är individualism och narcissism.”

Jag tror på att när vi mår bra i oss själva så kan vi ha mer styrka, kraft och inspiration för att hjälpa andra människor.

Jag ägnar mig åt coachning för jag vill hjälpa mina medmänniskor att må bra inuti och vara ett stöd och hjälp på resan genom livet.

”Coachning handlar bara om att man ska starta eget företag och lyckas i mediasvängen, om man exempelvis jobbar inom vård och omsorg så är man misslyckad och har inte tagit för sig av livet.”

En coach har ingen åsikt om att vissa jobb eller sysselsättningar är bättre eller sämre än andra. Det är klientens åsikter, tankar och känslor som är den ram för verkligheten som en coachingsession utgår ifrån.

Jag tror att vi alla har olika talanger, förutsättningar, viljor och längtan. Vilken utbildning man väljer, vilka jobb man söker, huruvida man ska starta ett eget företag eller inte – det är inget jag som coach väljer eller beslutar om för mina klienter.

En coach kan hjälpa till med att medvetandegöra klientens egna talanger, drivkraft och längtan för klienten och vara ett stöd och bollplank för klientens egna val. Coachning kan vara en hjälp för en klient att hitta sin riktning framåt, en riktning som kommer inifrån klienten – det är ingen riktning som coachen bestämmer.

Om klienten vill göra förändringar så kan coachen vara ett stöd och bollplank för att stärka motivation och självkänsla för att göra dessa förändringar som klienten vill.

”Coacher säger att allt är ens eget fel.”

En coach varken dömer eller har intresse av att leta och peka ut fel eller att påstå att klienten är fel eller har gjort fel. En coach välkomnar klienten som hen är. Viktiga egenskaper för en coach är empati, förmågan att lyssna, att lämna sin egen agenda utanför sessionen och därmed vara ett öppet och tillåtande bollplank.

”Coacher utgår från att alla fungerar på samma sätt.”

Coachning är individbaserad där varje klient tas emot som en egen individ med egen och unik speciell mix av talanger, idéer, åsikter, bakgrund, erfarenheter etc. En session är ett öppet och nyfiket utforskande från coachens sida där coachen följer med klienten där klienten befinner sig och är i sig själv. Coachen ställer öppna frågor och följdfrågor utifrån klientens svar.

”Coachning handlar bara om att man ska tänka positivt så löser sig allt, och tänker man inte positivt så är man dålig och misslyckad.”

Coachning är en väg till inre välbefinnande där klienten är välkommen och accepterad av coachen precis som klienten är. Ingen ska eller måste någonting, och coachen tvingar inte klienten att vara på något särskilt sätt.

Jag tror att våra tankar speglar hur vi mår och påverkas av våra erfarenheter och det vi möter i livet, samtidigt som våra tankar, föreställningar och värderingar påverkar vårt mående och vårt beteende.

När vi mår dåligt och känner oss nere så är det mindre lätt att tänka positivt jämfört med när vi mår bra. Jag tror på att omfamna oss där vi är, att tillåta våra känslor och tankar som de är istället för att ge motstånd till dem och försöka vara något annat än vi är. Detta kallar jag för att ”hämta hem” våra tankar och känslor, och när vi gör detta så kan vi uppleva att de förändrar sig och rör sig vidare.

Att försöka tänka positivt när vi har ett inre mörker, det ser jag som ett motstånd till det som är – att vi förskjuter oss själva, vi distanserar oss från oss själva vilket kan befästa det inre mörkret. Men när vi utforskar oss själva, möter och tillåter det inre mörkret så kan det börja röra sig och förändras och mer ljus kan komma in.

När vi mår bra inuti så tror jag att vi har lättare för att agera i vår omvärld för förändringar.

”Coacher säger att om vi bara förändrar oss själva så förändras allt automatiskt och därmed behöver vi inte göra förändringar i samhället. Kvinnor hade inte fått rösträtt om dessa kämpar hade lyssnat på coacher!”

Jag tror att det är lättare att göra förändringar i samhället när vi har självkänsla, inte styrka och har hittat en riktning vi tror på. Och jag tror på att vi kan göra förändringar i samhället när vi känner oss motiverade att göra det. Coachning kan vara en hjälp och stöd för det inre för att agera och förändra i det yttre.

Men alla människor behöver inte coachning. Det finns de som gör förändringar i sina liv och samhället utan stöd och hjälp från coacher.

Jag erbjuder coachning för de som vill och önskar ha mitt stöd.

Raphael Mabo

Annonser

Raphael Mabo : Välstånd inifrån och ut.

Inre välstånd. Smaka på det, låt det landa inuti och känn på det. Lyssna inåt. Inre välstånd. Ett tillstånd i ditt inre där det är väl. Välbefinnande, välgörande, välvarande. En välupplevelse av välfärd inuti utan att färdas någon annanstans än inuti dig själv.

Det är ett tillstånd som kan handla om och upplevas som styrka, glädje, kraftfullhet, kreativitet, tillit, fred med dig själv, själslighet, kärlek. Kanske din inre ljuspelare, din själs kärna som en skapande kraft som fyller ut din kropp och ditt sinne.

Inre välstånd påverkas av våra övertygelser och de program som styr i vårt undermedvetna.

Inre välstånd. Känn på det inuti dig. Vilka värderingar och känslor vill du fylla det med? Varför är inre välstånd värdefullt för dig?

Har du någon gång i ditt liv haft en känsla av – ah, nu är det bra. Nu är det skönt. En känsla av, ja.. Ja! Ett mums, en njutning, en frid och ett lugn, en avslappning, något riktigt positivt och härligt..

Inre välstånd. Om du skulle fylla ditt inre med sköna, positiva minnen just nu – hur skulle det kännas, upplevas, vara just nu?

Inre välstånd kan vara tacksamhet. Tacksamhet för livet som en gåva du fått, du fick ett liv att ta hand om – ditt eget.

Ja det kan ha funnits smärtor i det, det kan ha varit alldeles förfärligt och hemskt ibland, det kan ha funnits tillfällen där du skrikit ut din inre smärta.. Du kan ha upplevt det mörkaste mörka.. Tidigare, förut, innan…

Så hur skulle det vara att lämna all emotionell smärta kvar i förr, i tidigare, innan nu? Innan inre välstånd? På prov om du vill, för att känna på inre välstånd för en stund,

Inre välstånd av ljus, av det härligaste, mest värdefulla och braigaste du kan tänka dig och uppleva just nu, och nu, bara för nu, och nu..en inre skönhet som målas på det sätt som är inre välstånd för dig, det som är positivt för dig.. Det du ser, känner och upplever i ditt inte välstånd just nu..

När du är där, och igen och igen, när du omfamnar, tillåter och ser, känner, upplever detta positiva inuti dig, så blir ditt liv lättare och enklare. Du får kraften att göra det som behöver göras, sätta dina gränser, stärka din integritet, säga nej till det du behöver säga nej till och ja till det som expanderar och är positivt för dig..

En resa inifrån och ut, en väl färd inifrån och ut.

Jag önskar dig allt väl på din välresa, din välfärd..

Raphael Mabo

Raphael Mabo : Beingness – varandet i det som är

Beingness. Låt oss smaka på det. Varande. Being, be. Being betyder varelse. Be är att vara, något eller någon som är.

”Being there” (bokstavligt översatt ”Vara där” eller ”Finnas där”) var för övrigt Peter Sellers sista film (hette ”Välkommen Mr Chance” i Sverige). I filmen lever Mr Chance ett liv där det händer omkring honom och genom sitt varande dras han med i olika situationer – filmen är en samhällssatir med skarp underton. Han praktiserar beingness naturligt. Nu förstår inte Mr Chance sin omvärld och sin omgivning, vilket inte verkar bekomma honom något därför att han inte förstår att han inte förstår, och i skillnaden mellan Mr Chance och omgivningen så uppstår satiren och dramat för observatören av filmen. Se den gärna, jag rekommenderar den.

Beingness – varande – inkluderar vår hela upplevelse, utan att ordet kopplas till en viss del av vårt varande. Varandet som upplevs just nu, ett medvetet varande, medveten närvaro i varandet, medveten om varandet. Ett varande som är och upplevs i nu, och nu och nu. Inte i morgon eller igår, utan nu. Det kan vara uppmärksamhet och notering av fåglar som sjunger, det kan vara en människa man har framför sig som man är involverad i ett samtal med, det kan vara en inre upplevelse där tankar och känslor rör sig som det gör.

Det kan vara allt detta på en och samma gång, där vi är med våra intryck – våra externa såväl som interna intryck – och där vi betraktar och uppmärksammar detta i nuet i nu och följer med. Allt det som ingår i upplevelsen som vi som väsen har just nu.

I detta en lugn, en frid, en njutning, ett varande, ett tillstånd i tiden av liv och en oändlighet.

Raphael Mabo