Raphael Mabo : Forskning bekräftar att våra tankar påverkar vår kropp

Sara Widén, som är hälsoinformatör och utbildad vid Karolinska Institutet, har skrivit ett intressant inlägg på sin blogg som visar de senaste rönen inom genetisk forskning – läs här. Hon tar upp att generna inte är fix och färdiga i sin programmering och funktion, utan kan ändras och påverkas – och de ändras och påverkas genom vår tolkning av våra sinnesintryck, genom våra känslor och av våra tankar. När vi arbetar med våra tankar och känslor, så påverkas programmen i våra gener som gör att dessa gener stödjer våra nya tankar och känslor. Perspektivet att åstadkomma förändringar inuti oss själva genom arbete på tankar och känslor, är ett vanligt perspektiv inom alternativ psykologi och terapier.

Zen-coaching är som ett meditativt samtal och innebär ett öppet perspektiv av inre utforskande, ett samtal där vi ser och finner vad som händer inuti just nu, och vi ser och finner vilka tankar, känslor, längtan och behov som finns om det som händer och är just nu, det som är levande inuti just nu. I detta utforskande, så finns en möjlighet att pröva en idé, en tanke, en process, för glädje och välbefinnande. En grundsyn inom Zen-coaching är ett utforskande om vi kan tillåta och acceptera det som händer inuti oss just nu. Om vi kan göra det, om vi kan möta det, så kan vi ge en möjlighet till förändring. Det kan också ske en möjlighet till förändring genom att vi ser att vi inte kan acceptera vårt inre just nu.

För att stödja förändringen kan vi använda processer från neuros-semantics, som ett lekfullt utforskande där vi ser från olika perspektiv och i det hittar vad som är mest sant för oss själva, där vi hittar det som ger oss mer glädje, styrka, inre välbefinnande, acceptans och fred.  Vi utforskar och medvetandegör våra övertygelser och värderingar, och våra övertygelser och värderingar om våra övertygelser och värderingar. 

Raphael Mabo
Zen-coach
Meta-States Practitioner i Neuro-Semantics enligt ISNS.

Annonser