Raphael Mabo : Allhelgona är tacksamhet och glädje

Nu är det allhelgona helg. Jag ser det som en helg av firande som innebär en tacksamhet och hyllande för de som vandrat före oss på Jorden, det är ett tack och hedrande av dem som man haft i sitt liv men som inte längre finns bland oss på jorden. Jag ser det även som ett tack och glädjefullt hedrande av dem som finns i livet, som vänner och släktingar, de själar man har omkring sig. Ett tack till det som har varit och ett firande av nuet och en riktning av glädje in i framtiden. 

Låt oss minnnas, vara tacksamma och i glädje, och låt oss tända ljus och lysa upp mörkret. Tända ljus för själarna, för livet och låt oss stanna i denna närvaro en stund, i meditation, i stillhet, i känsla där vi känner gudomligheten inom oss och runt oss. 

Annonser

Raphael Mabo : Funderingar om intention och vårt undermedvetna

Jag funderar på detta med intention och en människas tankar. Varifrån kommer tankarna? Det finns forskning som visar att innan vi människor gör något och innan vi tänker en medveten tanke, så finns en aktivitet i hjärnans tankecentrum. Vi kan då säga att innan tanken och görandet existerar på ett medvetet plan, så finns det i det undermedvetna. 

Vad är då det undermedvetna? Det består av våra minnen och erfarenheter från förr, men jag tror inte att alla våra tankar bara är speglingar och kommentarer från förr och är resultatet av det vi har erfarit tidigare, utan även att det undermedvetna innehåller en koppling till det gudomliga och denna koppling vill jag då kalla för inspiration. 

När vi sätter en intention, ett mål, en riktning – då kan det vara en intention som ett resultat av våra tidigare erfarenheter, men det kan också vara en inspiration från det gudomliga. Våra medvetna funderingar och reflektioner över intention, som den text jag skriver till er nu här, kan vara en blandning av minnen och inspiration. 

Jag tror att ju mer vi läker inom oss, desto mer av det förgångnas energi släpper taget om oss och vi öppnar upp mer för inspiration. Inspiration som leder mer till nytt och förändring i oss och i vårt yttre. 
Jag ser det gudomliga som en expanderande livskraft som värnar om liv, som värnar om livet.