Raphael Mabo : Kärleken är svaret

I den värld vi har nu och idag – låt oss fokusera inåt och hitta hjärtat igen, hitta kärleken och uttrycka den i vår vardag gentemot våra medmänniskor. Jag tror på att det som vi verkligen tar med oss av livet, det är de tillfällen där vi berört och gett avtryck hos varandra, där vi i handling visat och hjälpt varandra… Jag tror på: Goda tankar, goda ord, kärleken som ger oss mod, det bidrar till lycka på vår jord.

Annonser