Raphael Mabo : En triss i förändring

Vårdagjämning, nymåne och solförmörkelse. Tillsammans symboliserar dessa tre förändring och de händer och sker idag, fredag 20 mars. Samtidigt pågår en intressant konstellation mellan Uranus och Pluto sedan 12 mars och som avslutas i morgon den 21 mars. Uranus och Pluto innebär här stöd till förändring och att släppa gammalt som tankemönster, känslor, beteenden som inte längre behövs, som har spelat ut sin roll. Nu är en tid som stödjer nya beslut och nya sammanhang. 

Höstdagjämningen innebär ur esoteriskt perspektiv att naturen träder in i det undermedvetna, det är ett stödjande för kontemplation, meditation, att resa in i skuggorna och den undre världen, att omfamna mörkret. Det handlar om planering och inre arbete. Vårdagjämningen innebär ut i det medvetna, en hyllning av solen och det är en extrovert och utåtriktat energi, en energi av skapande ut i världen, socialt umgänge och manifestation i det fysiska. Varje nymåne innebär en ny start och en utåtriktad energi till fullmånen. Mellan fullmånen och nästa nymåne är energin lugnare, något mer introvert.

Denna cykel av växlande mellan inre och yttre, vila och skapande, mörker och ljus, stillhet och rörelse, den finns i naturen i stora och små cykler och även inom oss själva. Idag och i morgon är en bra dag för meditation och firande. 

Annonser

Raphael Mabo : Kontinuitet är viktigt för resultat

När man tränar fysiskt så vet man om att kontinuitet är viktigt, att hålla igång träningen för att stärka kroppen och ligga på en nivå. Det finns även en förståelse för att effekterna av träningen kommer efter att man har hållit på ett tag. Detta gäller även på fler områden i livet. När man studerar, när man utövar en hobby, när man utövar musik, sport och så vidare. Kontinuitet är även viktigt när man mediterar och ägnar sig åt personlig och andlig utveckling. 

Det finns mycket forskning som visar att meditation har positiva effekter, att meditation gör oss mer avslappnade, mer närvarande i oss själva, att det ger mer lugn, balans och harmoni, reducerar stress, ökar kreativitet och välbefinnande. Det är friskvård och en hjälp famåt på livets resa. Men, för att det ska kunna vara detta så behövs kontinuitet, det behövs att man avsätter tid för meditation och tar in det i sin vardag som en rutin – som att borsta tänderna, äta frukost och så vidare. Det är viktigt att få en struktur på det, att planera in det och helst göra det varje dag. 

Det är helt ok att börja i liten omfattning, kortare stunder som fem till tio minuter och med tiden utöka det. Det viktiga är att komma igång! 

I början kommer tankar och sinnet vara uppe i varv och det kanske inte händer så mycket påtagligt av meditationen, men med tiden och fortsatt kontinuitet så blir tankarna mer lösa, mer längre bort, det öppnas upp i sinnet, kroppen lugnar sig och närvaron ökar, väbefinnandet ökar, stressen rinner av…

Jag hälsar det heliga i dig!
Raphael Mabo

Raphael Mabo : Ta en paus i informationssamhället

När jag växte upp så fanns inte internet, inte i den form som finns nu. Vi hade tidningar, radio, TV och böcker. I mångt och mycket kan internet sägas vara en utvidgning och expansion av det, men med mycket mer information och interaktion. Våra hjärnor har fått mycket mer att hantera och jag tror det har blivit lättare att i allt detta få mer tankar, hamna mer i huvudet och uppleva, känna naturen mindre. Vi människor hade mer närkontakt med naturen förr, vi brukade jorden, vi hade djur omkring, men sedan informationssamhällets framväxt finns allt fler människor inne på kontor framför datorer. 

Jag tror att i den tid som är nu så kan det vara en idé att avlasta hjärnan ibland, att ”tanka ur” och släppa taget, att känna naturen, vara i naturen och genom det få ny kraft och energi. Hjärnan vänjs så lätt vid stimulans, och när vi har mycket stimulans – som genom internet – så vill hjärnan gärna ha ännu mer. När vi kopplar ifrån och tar stunder för oss själva, stunder där vi minskar informationsmängden, så kan vi höra vår inre röst mer och vi kan uppleva, känna, mer kontakt med det gudomliga omkring oss och inom oss.

Meditation, varande, andas, en stilla stund… Ge dig själv tiden för dig själv med dig själv. En paus från ekorrhjulet. Behöver inte vara länge, ta några minuter… Försök finna en regelbundenhet i det, några minuter löpande genom dagen. En paus för att stanna upp, känna, uppleva. Tömma sinnet. Stanna med andningen, och fråga dig själv ”Vad händer just nu?”. En alternativ fråga kan vara ”Vem är jag?”. Vem är jag i detta nu, och nu, och nu? Vem är jag som upplever detta nu? Och nu? Vad är jag? Vad är? Vad finns? En öppen fråga som en ingång till sig själv. 

Raphael Mabo : En ingång till närvaro och mindfulness

En grundfråga och utgångspunkt i Zen-coaching, det är frågan ”Vad händer just nu?” – Vad händer i dig just nu, eller vad upplever du just nu, vad lägger du märke till? När vi ställer oss frågan så hamnar vi i närvaro, vi hamnar i ett tillstånd av uppmärksamhet, vi gör en paus där vi känner och märker vårt sinne, kroppen, våra intryck. Tankar, känslor, intryck – vad händer just nu? Att fråga sig själv är en ingång till medveten närvaro, till mindfulness. 

Fråga gärna flera gånger om dagen, som en påminnelse om närvaro, kroppen, sinnet, tankarnas flöde och uppmärksamheten inåt och ut. 

Raphael Mabo
Dipl. zen-coach