Raphael Mabo : I en föränderlig värld behövs kärlek

Jag tror att världen omkring oss befinner sig i en skiftesperiod, en revolutionär tid och ett tillstånd av förbränning av det gamla och födandet av det nya. Oro, rädsla och stress ökar hos människor, samtidigt som den förda ekonomiska politiken gynnar samhällets mest välställda och gör utsatta och marginaliserade grupper ännu mer utsatta och marginaliserade. I den tid och period som finns nu så tror jag att kärleken är svaret, jag tror att kärleken alltid är svaret i alla tider och alla situationer. En kärlek som innefattar solidaritet, medmänsklighet och omsorg om varandra, en omsorg som går bortom nationsgränser, folkgränser, etniciteter, kulturer, religioner och livsåskådningar.

Jag tror att kärlek och omsorg om andra börjar inuti, att få kontakt med och expandera den inre kärleken till sig själv och livet för att sprida ut denna och innefatta andra. Att i detta minnas att vi alla hör samman, vi är alla släkt, vi tillhör alla samma familj och vi lever alla på samma planet – en jord som vi har tillsammans.

I den oändliga själen finns livskraften och kärleken. Sitt med den, upplev den i kroppen. Var i meditation eller ta kontakt med hjärtat och rör dig från hjärtat och ut. Känn hjärtat inuti, var närvarande med det. Fokusera inåt för att röra dig ut och expandera ut, expandera inifrån och ut.

Fråga dig själv i valsituationer – vad skulle kärleken välja, vad skulle hjärtat välja?

Annonser