Raphael Mabo : En meditation för fred, frihet och medmänsklighet

Sätt dig i en skön position, på en plats där du kan gå in i lugn och stillhet. Börja med att fokusera på din andning, uppmärksamma den – dina andetag som går in och ut, luften som strömmar genom kroppen och sinnet. Luften som strömmar genom dig. För varje andetag upptäcker du mer av lugn, mer av närvaro, mer av medvetenhet. Bevittna din upplevelse med varje andetag.

Efter en stund kan du börja fokusera på en intention, en intention av att bjuda in och expandera i fred, frihet och medmänsklighet. Prova följande att säga inom dig själv:

”Jag bjuder in fred, frihet och medmänsklighet i mig och omkring mig.”

Upprepa tre gånger.
Sedan bevittna upplevelsen inuti dig.

Prova följande att säga, tre gånger:

”Jag låter fred, frihet och medmänsklighet expandera i mig och omkring mig.”

Efter tre gångar, bevittna upplevelsen inuti dig.

Upprepa gärna sekvensen om att säga detta inom dig tre gånger.
Bevittna upplevelsen inuti dig.

Och så en tredje serie om tre gånger.
Avsluta med att bevittna inom dig. Upplev inom dig.

Namasté – jag hälsar det heliga i dig!

Annonser

Raphael Mabo : Resan inåt ger nya ögon för kärlek

Den verkliga upptäcktsresan är inte att leta efter nya landskap, utan att ha nya ögon.

Marcel Proust

Världen är orolig och rädd, men inuti varje människa finns själens ljus. Genom meditation kan vi släppa omvärlden för en stund och gå inåt, en resa inåt för att uppleva närvaro med vårt inre ljus – vår inre kanal till universum. En omfokusering av vårt medvetande från det yttre till det inre. Genom betraktelse av våra tankar och våra känslor, av det som är och pågår inom oss, så sjunker vi allt djupare in och upplever allt mer av vår själ och vårt ljus – vårt inre ljus som är en del av universums ljus, vår del av det gudomliga ljuset.

För varje gång som du går inåt, desto lättare blir det. Enklare, djupare, stillsammare och mer näringsfyllt. För varje gång som du ger dig tid att gå inåt så blir det mer meningsfullt. Du uppfylls mer och mer av det inre ljuset, det inre ljuset som även är gudomlighetens ljus, gudomlighetens källa inuti dig – din portal och ingång till den eviga gudomlighetens källa och inspiration.

Låt tankar komma och låt dem gå, låt känslor och vibrationer komma och låt dem gå, låt ditt inre röra sig i sin takt, sin form. Du är betraktaren av detta, du är inte dina tankar och dina känslor, de är något som händer och sker inuti dig. Du betraktar dem. Ibland följer du med, som man följer med ett tåg och du hoppar av vid nästa station, eller du följer med som man kan följa ett löv med blicken som flyger av vinden, och så släpper du lövet, du betraktar inåt igen.

Tankar och känslor får röra sig och du ser med nya ögon, du hittar lugnet och kärleken inom dig, det lugn, kärlek, energi och inspiration som väcks i dig och ger dig näring genom nuet och kommande nu. Du ser med nya ögon på dig själv och världen. Du börjar allt mer se med kärlek, ju mer du upplever kärleken inom dig, den gudomliga kärleken inom dig.

Alltmer börjar du att uppleva att vi alla är delar av varandra, är delar av det gudomliga, oavsett härkomst, kulturella bakgrunder, religiös tro, kön eller sexualitet. Vi är alla värdefulla, och vi alla tillhör samma familj.

En kärlek, en värld, en mänsklighet, en gudomlighet.

Raphael Mabo : Mångfald berikar helheten

Igår körde jag musik på en födelsdagsfest – 70-tals disco, rock, Benny Goodman swing, världsmusik med reggae, arabiskt, afrobeat, latino, hiphop, house, techno/trance, keltisk och svensk folkmusik, och avslutade med mantran on the dance floor. 🙂 Mångfald och mångkultur berikar så mycket, en helhet i kroppen efter dansen och jag är tacksam, så tacksam över existensen… Mångfald och mångkultur bidrar till en större helhet, och känslan av att vi är så mycket mer! En djupare kontakt med universum, Gud, gudar och gudinnor, naturen, ja allt. För att verkligen finnas i existensen tror jag på omfamning av den i så stor utsträckning som vi förmår. Tacksam idag över goda vänner, kärlek och livet. Och idag är det sol!

Om namah bhagavate vasudevaya.

Raphael Mabo