Raphael Mabo : Mindfulness som ett verktyg för förändring

Av och till ser jag i media kritik mot mindfulness, en kritik som handlar om att mindfulness används till att skuldbelägga enskilda människor för deras egna problem istället för att göra förändringar på arbetsplats och i samhället för mer hälsa och harmoni. Jag menar att det blir fel om mindfulness används på det sättet.

Jag ser mindfulness som en resa till inre självkännedom och effekten kan vara att må bättre i vardagen och få kraft och energi till att ta hand om livet på ett sätt som man uppfattar som bättre, men det handlar inte om att säga till människor att de är fel och att vi ska göra mindfulness istället för att förbättra förhållanden på arbetsplatser och livsförhållanden hos människor. Mindfulness kan vara resan inåt för att hitta kraften och inspirationen till att förändra i det yttre, en förändring som kommer inifrån och ut. Jag tror att om man skapar förändring i samhället utifrån inre kontakt med sig själv, sitt hjärta, sin kärna, den oändliga själen, så får man ett annat resultat, en annan kvalitet, på sina handlingar och aktioner.

Mindfulness handlar om acceptans, en acceptans av ens tankar, känslor och rörelse som finns i nuet. Det handlar om att acceptera en själv som man är. Det handlar även om acceptans av verkligheten. Men ”acceptans” handlar inte om att godkänna, och jag tror att många uppfattar att ”acceptans” och ”godkänna” är samma sak. ”Acceptans” innebär att möta det som är just nu och att se det som det är, det handlar inte om att säga att det är bra det som är, handlar inte om att godkänna, utan det handlar om att se att just nu så finns det som finns just nu. Det kan även uttryckas som ”facing the facts”, möta verkligheten som verkligheten är just nu.

Och när vi landar i nuet, landar i verkligheten, då kan vi också hitta kraft och lösningar för att göra något åt det. Mindfullness handlar inte om att säga till människor att de är fel. Mindfullness handlar inte om ett krav, utan mindfullness handlar om att göra sig fri från krav. Det finns i mindfullness ingen värdering om bra eller dåligt, positivt eller negativt. Mindfulness handlar inte om att komma någonstans, för har man idén att man ska komma någonstans så visar man motstånd mot det som är just nu, man visar motstånd mot sina tankar och känslor. Mindfulness handlar heller inte om att förändra sina tankar och känslor, för det är också att visa motstånd till sig själv. Grunden i Mindfullness är acceptans för sig själv, sina tankar och känslor.

Mindfullness handlar om att acceptera och betrakta ens känslor och tankar precis som de är. Inte att få bort någonting, inte att visa motstånd mot någonting, utan att acceptera och ta emot sig själv som man är. Inte att förändra någonting, utan att helt enkelt ta emot sig själv precis som man är.

Genom detta så kan förändring uppstå, genom detta får tankar och känslor frihet att röra sig som de vill och är utan att vi försöker göra något med dem. Du släpper inte dina tankar och känslor, det är de som släpper dig. Det är inte du som slänger iväg dem, utan de lämnar dig och förändras när du omfamnar och accepterar dig själv precis som du är just nu.

Och genom detta kan vi få kraft och energi att ta itu med saker omkring oss i samhället. Vi når kontakten med vår inre essens, vår inre kärna, vårt själsliga medvetande och vår oändliga kärlek. När vi är i kontakt med detta så tror jag att vi får andra resultat när vi agerar ut i världen än når våra aktioner och handlingar kommer från exempelvis hat, stress, ilska och så vidare.

Mindfulness är själavård, det är meditation, det är ett sätt att komma tillbaks till sig själv och få kraft och energi för vardagen, för nuet. Det är ett sätt att nå ens inre sanning, kärna, vilja.

Detta är grunden i Zen-coaching, en resa in i den egna essensen och när vi är i essensen så kan vi fråga oss – vart vill essensen, vårt inre medvetande, vår själ – röra oss nu? Vad vill vi göra? Vad vill vi förändra? Vad vill vi skapa, bygga, agera? Ett agerande, ett handlande, utifrån kontakt med vårt inre.

Annonser

Raphael Mabo : Vi är alla ett, det är vägen till fred på jorden

Vi är alla ett därför att vi har alla samma ursprung, vi har alla samma källa. Allting vi ser omkring, allt vi upplever, har fötts från samma källa, samma universum, samma kraft, samma partikel – allting har utvecklats ur samma punkt i rymdtiden, en punkt av enhet och helhet. Därmed är ingen av oss bättre eller sämre än någon annan, ingen är mer eller mindre värd än någon annan, och vi alla tillhör samma familj, samma mänsklighet. När vi kan se att i varje människa, i varje träd, i varje djur, i varje vattendrag och i varje vindpust, så finns också en del av oss själva – då kan vi skapa fred på jorden, en fred byggd på respekt och kärlek.

När vi har kärlek till oss själva och källan som vi alla kommer ifrån, då älskar vi också varandra. Kärlek till oss själva och kärlek till allt omkring, det blir samma sak, det ingår i varandra, det är inte två olika kärleker, det är samma kärleksenergi som går in och ut, genom allt nedan och genom allt ovan, i makro och mikrokosmos.

Då ser vi att det inte finns några fiender, att varje krig som förs egentligen är människor som krigar mot sig själva. Det är självhat, för när vi hatar oss själva så hatar vi också varandra. Vi är alla reflektioner och speglingar av varandra. Jag är en annan du och du är en annan av mig. Vi är ett.

Välj kärleken, kärleken till dig själv och till allt omkring dig. Då får vi fred på jorden och fred inom varje människa. Inre frid och yttre fred hänger ihop, precis som kärleken till oss själva och varandra. Då får vi även en hållbar utveckling av vår planet, vårt hem som vi gemensamt bebor och har ansvar för. När vi är utan krig till varandra så är vi utan krig till Jorden och utan krig till djuren och växterna. Genom kärleken till oss själva och varandra och allting levande, så lär vi också respekt för varje människa, varje djur, varje natur, varje vattendrag, varje träd, varje blomma och varje vindpust.

När vi ser oss själva i varandra och i allt som finns, så skapar vi fred, harmoni och paradiset på jorden. Detta är mänsklighetens resa och mänsklighetens skola.

Namasté – Jag hälsar det heliga i dig.

Raphael Mabo : Inre frid ger yttre fred

När vi når djupet av oss själva, när vi når och upplever själens oändlighet så kan vi uppleva själen och oändligheten i andra. När vi når själens oändlighet inom oss så kan vi i det även uppleva kärleken, kärleken som drivkraft, skapelsekraft och urkraft – kärleken som den första rörelsen som allt liv härstammar ifrån. I den upplevelsen kan vi känna kärlek till oss själva, till livet och även till andra människor, till naturen och djuren. En kärlek som inte dömer ut andra, en kärlek som innebär trygghet, lugn, att leva livet utan rädsla för andra människor. En kärlek som vill skapa liv, expandera liv och värna och vårda liv, oavsett var människor kommer ifrån. En kärlek som ser bortom etniciteter, kulturer, religioner, hudfärger, sexuella preferenser och könsidentiteter. En kärlek som innebär att vi upplever att alla människor är värda, där vi känner att varje människa är en vän inte en fiende – även om andra inte skulle vara medvetna om det själva.

När vi går in i djupet av oss själva så når vi den formlösa världen, en formlös upplevelse, nivån eller dimensionen av verkligheten där allt är potential, det omanifesterade som längtar efter manifestation. Kärleken som vill spridas och leva ut och skapa liv. En formlös värld där allt är ett.

I världen av form, vår fysiska värld, så är informationen tät och massiv, många informationsbitar från många håll. Mycket rädslor, hat, polarisering och skrämsel. Våld, konflikter och skapade murar och gränser mellan människor, mellan folk, mellan kulturer. Grupper som förtätas i positionering gentemot andra, ett ”vi och dem”, ett ”vi realister och ni naiva”, ett ”vi kristna och ni muslimer”, ”vi européer ni som inte har rätt att vara här”… Och den yttre världen av form kallar på uppmärksamhet, informationstätheten underhåller och roar sinnet, där internet, nyheter och information blir som en drog, en drog det är lätt att fastna i och där ens humör och känslor påverkas, där Facebook och kommentarsfält blir en masshypnos av upptriggad stämning där hat ger näring åt mer hat.

Ta pauser, lär dig koppla ifrån, koppla bort. Gå in i dig själv, vila i dig, vila i oändligheten som finns inuti dig, där kärleken finns, skapelsen finns, ljuset finns. Känn och upplev kontakten med naturen, med jorden, med fåglarna och blommorna, med träden, med vinden och solen, känn regnet mot din hud. Naturen hjälper oss att komma i kontakt inuti med oss själva, universum, kosmos, källan, urkraften, Gud och Gudinnan. Det kan även vara en hjälp att ägna sig åt övningar och ritualer regelbundet, för att öka och stärka varandet och närvaron i hjärtat: Meditationer, sjunga bahjans / mantrasång, yoga och qi-gong med fokus på den inre energin, fokus på hjärtat, Gong-bad, healing- och meditationsmusik, böner och att ha en helig plats hemma, ett tempel, ett altare, för kärleken och gudomlighetens energi.

Ju mer av inre frid och kärlek desto mer av fred och kärlek i dina handlingar utåt, handlingar som inspirerar till mer fred och kärlek även hos andra. Ju fler som går inåt och upplever freden och kärleken inom sig, desto mer fred och kärlek i världen. Det blir en annan kvalitet, det blir på ett annat sätt, när vi skapar och bygger och gör utifrån kärlek och fred istället för hat, ilska och fiendskap.

Kärleken är svaret, kärleken är alltid svaret. Vad skulle kärleken göra i detta nu? Och nu? Och nu?