Raphael Mabo : Vi ingår alla i samma familj

Utifrån mitt synsätt så är vi alla syskon med varandra och vi alla är lika mycket värda, ingen befolkningsgrupp är ”bättre” eller ”sämre” alla rymmer både problem och möjligheter, smuts och skönhet, sprickor och perfektion. På ett högre plan tror jag att vi alla är ett och olika grupper är en illusion och existerar inte. I jordelivet har vi grupper för att orientera oss och bygga sammanhang och växa i lärdomar och insikter. 

 

I samhället idag pågår mycket diskussioner där folkgrupper skuldbeläggs kollektivt för de som beter sig på sätt som uppfattas som kränkande och ofredande. Låt oss komma ihåg att samtidigt som vi ingår i flera grupper samtidigt i samhället så är vi även individer. Låt oss inte döma eller skuldbelägga det flertal som beter sig respektfullt utifrån de som beter sig på ett annat sätt.

Jag tror på att poängtera kärleken, ljuset och respekten som vägen framåt. En väg där vi lyssnar på varandra och ser varandra som att vi ingår i samma familj där vi visar omsorg om varandra. Utan att peka finger åt varandra, utan ett ”min etniska bakgrund är bättre än din” och utan ”min religion och livsväg är bättre än din”.

Jag tänder ljus och ber för alla kvinnor, män och hela mänskligheten om healing och läkning, för kärlek och frid. Minns att vi alla har samma hem, denna planet som vi gemensamt bebor. Låt oss hålla vårt hem fritt från krig, våldsamheter och ofredande; låt oss välja fred och frid.

Annonser