Raphael Mabo : Låt oss minnas vi alla är ljus och hör ihop

Jag tror på att essensen i varje människa är ljus, det som även kan kallas för varandet. Detta är ett medvetande av kärlek. Det är från detta vi kommer när vi föds och detta vi återvänder till när vi dör. Omkring detta medvetande så finns personligheten, personligheten som skapas och utformas i livet genom våra erfarenheter, en personlighet som även bär minnen och spår från tidigare existenser och livsresor, personligheten som utforskar den fysiska tillvaron och existensen.

När vi föds in i en fysisk kropp så uppstår utmaningen att integrera det fysiska med den andliga upplevelsen. Ljuset, varandet och det kärleksfulla medvetandet finns kvar inom oss i centrum av vårt väsen. I den fysiska tillvaron och de sociala sammanhang som vi föds in i finns distraktioner för sinnet som gör det lätt att separeras från den andliga gemenskap som vi alla tillhör medan vi lär oss navigera i den fysiska tillvaron.

I dagens samhälle är det lätt att hamna i intellektets konstruktioner av verkligheten och en dualism och separation som för oss bort från varandra. Miljöförstöring och krig får människor på flykt, klasskillnader där ett fåtal har mycket och många har mindre skapar orättvisor och konflikter, människor hamnar i hat och frustration och det finns en rörelse av separation bort från varandra in i en individualisering och sökande efter oberoende av varandra.

Samtidigt så finns en rörelse mot mer enhet, en rörelse för solidaritet, gemenskap och medmänsklighet, en rörelse för ett samhälle där vi ser och bryr oss om varandra oavsett var någon är född, oavsett hudfärg och religiös tillhörighet.

Dualismen och separationen dras ut till sin spets i samhället, tills det når en mättnad och människor är färdiga med sitt utforskande av detta. Jag tror att vi hjälper varandra genom att vara, visa och minnas ljuset som vi alla kommer från och vi alla tillhör, grunden för den mänskliga essensen och tillvaron där kärleken är kraften som värnar om alltings liv, att vi hjälper genom att stå upp för medmänsklighet och solidaritet där vi stöttar varandra.

Raphael Mabo