Raphael Mabo : Är det sant?

Idag reflekterar jag över människors olika kartor och personligheter; vi tolkar andras uttryck och handlingar utifrån oss själva, vi processar och speglar tillbaks. Den återkoppling vi ger berättar om oss, men ofta tror vi människor att den helt gäller den eller det vi tolkar.

För mig är det viktigt att även försöka förstå intentionen bakom en människas handling eller uttryck, och här vara medveten om att min tolkning kan vara väldigt långt från avsändarens mening och intention. Ibland lyckas jag mer med det, ibland mindre. Smiley smile

En fråga man kan hålla i medvetandet – när vi störs på något, reagerar på något, tänk om intentionen bakom kan vara annan än vi tror och tolkar?

Dvs, när vi tänker, tror och tolkar – är det sant?

Annonser

Raphael Mabo : Vi är varandra

När jag ser stjärnorna om natten, dessa fladdrande ljuspunkter på himlens valv i ett oändligt universum, så tänker jag att det är vackert. Och jag tänker att vi människor är som dessa stjärnor, vissa närmare, andra längre bort, vissa tydligare och andra syns mindre.. Men alla är viktiga, alla behövs för helheten, för att bilda väven med sin mångfald av mönster. Stjärnorna kan lysa upp himlen och visa vägen, tänk om vi kunde lysa upp och visa för varandra, alla unika och alla människor. För varandra. Jag ser dig, du är en annan jag och jag är en annan du.

Vad händer med oss och världen om vi möter varandra utifrån denna högre samhörighet, det gemensamma med att vi är födda på samma planet och att vi är människor av samma kärna? Vad händer med våra möten när vi kan känna igen oss själva och våra hjärtan och själar i andra människor, oavsett hudfärg, oavsett var vi är födda, oavsett vilket språk vi talar, oavsett religiös tillhörighet och oavsett hur våra livssituationer ser ut? Om vi för en stund kan lägga allt det yttre åt sidan, och se varandras ögon, låta själar se varandra och känna igen varandra – att känna igen att vi är här tillsammans, gemensamt och att vi alla har ett ljus i våra själar. Vad händer om vi delar det ljuset med varandra – när vi stannar upp, vilar i nuet och känner, upplever och möter ljuset inuti som också är utanför, för allt är ett?

Det är min fundering för dagen.
Jag hälsar det gudomliga i dig!

Raphael Mabo