Raphael Mabo : Dansen mellan stillhet och rörelse

Att stanna upp och lyssna, att betrakta ljuden, betrakta tankar, betrakta känslor…. Andas. Ljud som kommer och går, tankar som kommer och går, rörelse inuti som rör sig, förändras. Att vara med det… Ger landning i själen, kontakt med ens inre värld, ens inre värld som samtidigt är inkopplad i kroppen och världen utanför kroppen.

Jag förstår samtidigt att detta är en lyx, en lyx att vara tacksam för livet, för tillvaron. Det finns människor som flyr undan krig och misär, människor som inte hinner med, inte upplever att de har tiden eller möjligheten att ta en paus och andas. Jag känner i mitt hjärta och ger.

Livets väv rymmer så mycket sorger, krig, våld förstörelse, men även skönhet, det vackra, kärlek, växande. Jag finner tröst i tanken ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Jag tror att varje människa gör sitt bästa utifrån sin egen medvetenhet och tillgängliga resurser och kunskap i varje nu. Min resa är att delta i världen, möta den. Ibland behöver jag tystnad, stillhet, för att reflektera, landa, få kraft och energi – balansen mellan stillhet och rörelse.

Att kultivera sinnet med regelbundenhet, återkommande meditation eller hedrande, sakral aktivitet, böner, kroppsövningar och så vidare, det skapar en resa djupare och djupare, att känna sig själv djupare och därmed andra, och livet.

Varje dag är en dag närmare denna kropps slut, låt oss göra det bästa av varje dag, låt oss hitta vägar för att fylla våra dagar med liv och rikedom – jag menar nu rikedom i känslor, upplevelse, tacksamhet, hedrande. Dansen mellan stillhet och rörelse ger mig liv.

Raphael Mabo