Raphael Mabo : Ljuset kommer efter mörkret

Världen är i kaos, kaos ger förändring. Världens spelkort har kastats upp i luften, tärningarna är rullade och inre och yttre stormar river upp allt det som är oläkt, allt det som behöver göras färdigt. I går lät sig svenska politiker övermannas av rädslor och fjärmandet från hjärtat och kärlekens kraft så att Sverige nu är hårdast inom EU mot människor på flykt för sina liv.

Jag tror så här – genom mörkret kommer ljus. Det är som mörkast innan gryningen. Mänskligheten behöver göra klart med sitt mörker för att våga följa hjärtats väg, följa att varje människa är en älskad broder eller syster oavsett härkomst och att alla människor är lika mycket värda och har rätt att vistas på jorden och att vägen framåt är samarbete och jämlik fördelning av jordens resurser – inte stängda gränser där de rikaste och starkaste utnyttjar de fattigaste och svagaste. Kanske detta är mörkret och rädslornas sista ryck innan illusionen faller och allas våra hjärtan står nakna, öppna och älskande för varandra.

Låt oss minnas våra förfäders tradition för länge sedan, en tradition om att i varje nu även tänka på kommande generationer och kommande generationers kommande generationer. Att tänka på i varje valsituation inte enbart på dig själv utan på andra människor och världen du bygger framåt. Där vi ser att allt liv är evigt och oändligt, att medvetandet fortsätter, att den som är rik och stark kan bli fattig och svag, att den som har hälsa kan drabbas av sjukdom, att dina beslut du tar idag kan påverka dina medmänniskor, kommande generationer och även ditt eget liv i kommande framtider och existenser.

Låt oss skapa med kärlek för oss själva och varandra varje dag, för medmänsklighet, solidaritet och ljus för allt levande. Låt mitt liv och varje persons liv vara tillägnat fred, kärlek och växande. Låt mitt liv och varje persons liv vara en manifestation av fred, kärlek och livskraft.

Raphael Mabo

Annonser