Raphael Mabo : Du är kärlek

Kärlek kan vara så mycket mer än förälskelse i en specifik individ, kärlek kan vara en livskraft som vill andra väl och bejaka livets växande och innebära värnande av liv – att ta hand om varandra, att vara vänliga, hjälpsamma och stöttande för varandra. En kärlek som inte gör skillnad på etnicitet, religion, hudfärger, var människor är födda, en kärlek som ser att alla är lika mycket värda, alla är viktiga, alla har samma ursprung och att vi alla tillhör samma familj.

Din kärlek kan du inte ge bort, för du är kärlek, kärleken är varje människas essens, det är inte något du har utan något du är. Och kärleken som du är kan du sprida, du kan låta din kärlek färga dina handlingar, tankar, ditt agerande, hur du möter andra människor. Låta denna kärlek sprida sig inifrån och ut, öppna upp kärleken för dig själv, fyll din kropp, minns att du är vacker, att du är gudomlig och värdefull och sprid ut till andra omkring dig.
Jag hälsar det heliga i dig, och i dig och i dig. Minns att du är vacker, och du och du… Låt oss tillsammans sprida kärlek på vår vandring genom livet, låt det spridas som ringar på vattnet.

Annonser

Raphael Mabo : Koppla ner negativa nyheter och koppla upp kärleken

När man är borta en vecka från nyhetsflödet, och man varken kollar strömmen på Facebook (förutom privata meddelanden) eller andra sociala medier eller eter medier eller tidningar, så kan det bli en intressant kontrast när man är hemma igen och ser nyhetsflödena. Min första observation är språket i medier ofta är aggressivt, generaliserande, onyanserat och jag upplever det som hårt, attackerande, aggressivt. Om man inte har rädslor innan så tror jag att man får det genom att se, läsa och ta in nyhetsmedierna. De fyller absolut sin funktion, nyheter om omvärlden och vad som händer och sker har sin funktion. Det jag funderar på är språket, retoriken, sättet nyheterna kommuniceras på. Jag tänker på att hat göder hat, våld göder våld, aggression göder aggression.

Att koppla från, koppla ner, balansera nyhetsflödet med att känna hjärtat, vara i hjärtat, vara ute i naturen och se dess skönhet, känna närvaro med naturens energier, djur och sociala möten, se och krama andra människor, det upplever jag som viktigt för mig och jag verkligen rekommenderar det. Andas in luften och känn dofterna från blommorna (hitta blommande parker och grönska om du bor i staden). Fyll ditt rum med vackra saker som du tycker om, musik, bilder och färger som stärker dig och ger dig glädje, styrka och kraft.

Återkom till hjärtat, känn kärleken, meditera på hjärtat och kärleken. Kärlek kan vara så mycket mer än förälskelse i en specifik individ, kärlek kan vara en livskraft som vill andra väl och bejaka livets växande och innebära värnande av liv – att ta hand om varandra, att vara vänliga, hjälpsamma och stöttande för varandra. En kärlek som inte gör skillnad på etnicitet, religion, hudfärger, var människor är födda, en kärlek som ser att alla är lika mycket värda, alla är viktiga, alla har samma ursprung och att vi alla tillhör samma familj.

Jag hälsar det heliga i dig, och i dig och i dig. Minns att du är vacker, och du och du…

Min vecka var på Ängsbacka och i ett varmt, välkomnande, kärleksfullt, omfamnande utrymme och plats. Jag är tacksam för mötena och kärleken och rörelsen mellan dans och stillhet. En påminnelse om det eviga medvetandet som vi alla bär inom oss.

Låt oss tillsammans sprida kärlek på vår vandring genom livet, låt det spridas som ringar på vattnet. Din kärlek kan du inte ge bort, för du är kärlek, kärleken är varje människas essens, det är inte något du har utan något du är. Och kärleken som du är kan du sprida, du kan låta din kärlek färga dina handlingar, tankar, ditt agerande, hur du möter andra människor. Låta denna kärlek sprida sig inifrån och ut, öppna upp kärleken för dig själv, fyll din kropp, minns att du är vacker, att du är gudomlig och värdefull och sprid ut detta till andra.

Raphael Mabo : Oändlig potential

Allting har olika sidor. Vi alla har en enorm potential åt alla riktningar, ingen av oss är bara en sak, något ett, något enda. Vi är en mångfald. Allting är en mångfald. Allt detta finns i världen. En oändlighet åt alla riktningar, det är livet. Det hemskaste hemska till det ljuvaste ljuva och allt däremellan, den oändliga potentialen finns överallt.

Och för mig innebär det ett lugn, denna oändlighet. Jag kan inte styra den, jag kan önska och be, men inte styra, och då släpper jag taget, låter universum flöda som det flödar. Jag kan bara göra mitt bästa av varje nu.

Det ger mig frid, lätthet, glädje.