Raphael Mabo : Harmoni mellan manligt och kvinnligt i den nya tiden

Det pågår en balansering i världen mellan manligt och kvinnligt. Nu menar jag manligt och kvinnligt – maskulint och feminint – som beteckning på två energier eller riktningar, det är ett symbolspråk för olika kvaliteter som vi alla har inom oss. Maskulin energi är den skarpa, utåtriktade, aktiva, enkelriktade energin, medan den feminina energin är mjuk, lugn, inåtriktad, lyssnande och sprids ut i alla riktningar samtidigt. Vi har detta i oss alla, i olika personliga blandningar, oavsett genusidentitet.

Den maskulina energin har dominerat över jorden under hundratals år, kanske till och med tusentals år, samtidigt som det finns enskilda samhällen med en annan balans (i Nordafrika finns tuarekerna där den feminina energin dominerar). Den feminina energin växer sig tydligare och starkare vilket gör att personer med överskott av maskulin energi reagerar genom att söka stärka sin maskulina energi. Detta påverkar attityder, värderingar, åsikter och beteenden.

En ökning av maskulin energi yttrar sig genom till exempel ökad intresse för nationalism, monokulturellt samhälle (ett land – en etnicitet), auktoritärt ledarskap, patriarkat, konservativsm, attacker och aggressioner på sociala medier som Facebook, det allt högre uppskruvade tonläget, polarisering i debatten, miljöförstöring (planeten jorden är feminin – moder Gaia – så miljöförstöring är den maskulina energin som attackerar den feminina energin).

Samtidigt med detta finns en annan riktning, som handla om jämlikhet, en mjukare och mer lyssnande samtalston, respekt för människor oavsett etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller genusidentifikaton, solidaritet och omsorg med varandra, omsorg om djuren och naturen, ekologi, demokrati – allt detta ser jag som en växande feminin energi som söker harmoni och balans.

Detta handlar om undermedvetna processer. Det är naturligt att förändringar upplevs obekvämt, att ett ifrågasättande av det man är van vid skapar rädsla, och att man försöker skydda sig själv. Men samtidigt som personer med överskott av maskulin energi söker skydda sig själva för att motstå förändringarna så ökar energin hos motrörelsen och den feminina energin ökar.

I människans och jordens utveckling är det dags för balans, en harmonisering mellan det maskulina och det feminina. Den tiden är kommen nu, världen strävar mot en jämnvikt även om det kanske inte upplevs så i världens skeenden just nu. Vi alla utvecklas i den process som är nu, för en del är utmaningarna större, för andra mindre. Det som händer och sker i världen nu hjälper oss att hitta vår inre harmoni och vi hjälper världen genom att finna harmoni.

Jag tror på att meditera, vara ute i naturen, vara nära med jorden, vara kreativ och låta det inre flöda, ta pauser från sociala medier och andas. Rör kroppen, rör sinnet. Skapa skönhet i ditt hem, lyssna på musik som ger dig en skön känsla, rå om dig själv genom god, närande mat. Tänk på att värna dig själv och din omgivning, i den utsträckning som du har möjlighet. Hedra både det maskulina och det feminina, tänk dig att din inre man och din inre kvinna dansar med varandra och ler. Bejaka dig!

Harmoni innebär trygghet, lugn, närvaro i nuet och att hela kroppen är med och våra olika sidor. Harmoni innebär en rik helhet. Det är dags för världen att släppa sin gamla riktning och gå in i en ny fas, en värld av helhet mer än separation. Var snäll, vänlig och omtänksam inför dig och din omgivning.

Jag önskar dig lycka och hopp med att hitta din harmoni.

Annonser

Raphael Mabo : Vårens natur är helande andetag

Våren tycks komma tidigt i år. Solen skiner genom ett mjukt molntäcke och det känns som april. Jag tar fram jord, gräver i marken och förbereder en plantering. Kroppen mår bra av att röra sig. I luften hörs fåglar som sjunger och en hund längre bort visar sin röst. Genom fokus på kroppens rörelser med spaden, händerna i den fuktiga jorden och känslan av stenarna jag rör vid, så försvinner tankar längre bort. Sinnet blir mer stillsamt. Jag ser några skott redan har rest sig upp ur marken, några inslag av av orange invid en brun och fortfarande halvsovande gräsmatta. Än finns inga löv som susar i vinden.

I andetagens rikedom landar vi i livet, landar mer i oss själva. Utomhus en vårdag i mars och världen och samhällets problem, sociala mediers ofta högljudda röster, reklam och mediaintryck försvinner längre bort, blir mer distans. Världen är verklighet, i luften och jorden och att stå på en gräsmatta. Känna det liv som finns i varje människa, varje djur, varje träd och blomma, i varje väsen.

Det är vackert så. Just nu, och här.