Raphael Mabo : Låt oss vara vänliga mot varandra

Låt mig öppna upp för några tankar och en stunds reflektion. Jag kommer här att ge några påståenden. kommer att be dig känna in på det jag säger och reflektera över dem, känn i dig själv och se vad som händer i dig. Men först, känn var du befinner dig nu inuti dig själv, vad som händer och sker i dig, var du är i dig just nu. Ta en stund där du sitter med dig själv och känner din kontakt med dig själv, ditt hjärta, din kropp, ett par minuter. Ok, då börjar vi:

När vi är vänliga mot andra, så är vi också vänliga mot oss själva. När vi är ovänliga och brister i respekt gentemot andra, så är vi ovänliga och brister i respekt även mot oss själva. Vi är varandra och vi speglar varandra. Jag tror många känner till den klassiska tanken ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad”, jag modifierar den genom att säga ”Som du behandlar andra behandlar du dig själv”.

Allting som vi tänker, känner och erfar menar jag är energi. I någon form är det energi. Vi känner och upplever inom oss, det påverkar vårt beteende och handlande, och det påverkar också andra människor. Det som andra människor tänker och känner och agerar påverkar också oss. Vi alla sitter i samma båt, så att säga, och vi alla hänger ihop. Därför är vi också, på ett plan och i någon form, varandra.

Andas, känn in, reflektera. Vad händer i dig när du läser mina ord, mina påståenden? Känns det sant eller osant, bekvämt eller obekvämt, varmt eller kallt, vilken färg och rörelse händer i dig?

Jag tar själv stunder där jag reflektera över mig själv och hur jag kan uttrycka kärlek, vänlighet och respekt mer – för mig själv och för andra. Jag har en önskan om att uttrycka mig från hjärtat, med vänlighet och kärlek för alla människor. Det är långt ifrån alltid som jag lyckas med det, men det är min strävan för det känns rätt i mig att göra det. Jag tror att vi alla gör vårt bästa, vi lever det här livet så gott vi kan. Tänk om vi alla kunde förenas i en strävan att uttrycka oss från hjärtat, i kontakt med oss själva, vårt hjärta och därmed med varandra? Vad skulle hända med oss själva och världen då?