Raphael Mabo : Verkligheten finns nu, livet är nu

Solen skiner, iskristallerna gnistrar och lyser, luften är hög och klar och jag är tacksam för livet. Vore solen gömd bakom moln och dagen full av regn vore jag fortfarande tacksam för livet. I glädje och i sorg, är jag tacksam för livet, för att finnas. Att finnas, existera, livet, är en gåva. Jag har upplevt mycket sorg, men också mycket glädje genom livet. I detta nu som livet är så känner jag tacksamhet.

Livet sker här och nu, vi kan minnas det som varit och vi kan ha idéer om framtiden, men det som verkligen sker och är, är det som sker och är just nu. När vi minns så återskapar vi det förgångna, både när vi minns glädjen och sorgen, rädslor och lycka. Det enda som verkligen är riktigt verkligt, är det som är och sker nu, just nu. I varje stund.

I nuet är det som det är, för det är. Om det skulle vara på ett annat sätt, så skulle det vara på ett annat sätt, men just nu är det som det är. När vi accepterar nuet så bryter vi motstånd mot nuet och vi återvänder till oss själva, och i det finns en kraft, en styrka, kan uppstå aktioner och idéer. Att acceptera nuet är inte att godkänna nuet, det är varken att säga att nuet är bra eller dåligt, rätt eller fel. Nuet är alltid bara nu, det ligger ingen värdering i att säga att nu är nu eller att acceptera att nu är nu.

Detta nu kan innehålla smärtor, besvärligheter, utmaningar, det kan också vara ett nu av glädje, kärlek, tillfredsställelse. Vad nuet än innehåller, så är det just nu. Om nästa nu vet vi inget om. Vi kan tänka, tro, bedöma sannolikheter och så vidare, men vi vet egentligen inget om något annat än det som är nu. Det är bara nu som är det enda som är verkligt. När vi möter nuet så möter vi oss själva, vi möter oss i det som är, vi får kunskap om oss i det som är. I själen är vi fria, i tanken är vi fria, kroppen har vi till låns. I djupet av oss själva finns en kärna, en kärna av livskraft, av livet som alltid är.

Bortom det vi tänker och det vi tror, så finns ett hjärta – ett hjärta med en sång, en röst, en vibration. Ett hjärta med en längtan, ett hjärta som söker det som har en resonans som sig självt. När vi gör och är och har omkring oss det som är i resonans med hjärtat, så försvinner görandet och det uppstår ett varande. Detta handlar inte om att sitta passiv och inaktiv, utan det handlar om att när vi utgår från hjärtats röst så upplevs inte det vi gör som ett görande utan mer som ett händande, det skapas ett flöde, och i det flödet finns en lätthet. När vi är i detta så vet vi, det finns en upplevelse av ett vetande istället för ett tänkande och en tro. När vi inte är i detta så upplever vi inte vetandet.

Genom livet kommer vi att gå in och ur i tillstånd av vetande, av tro, av tankar, av känslor. Vi tappar bort oss och hittar oss igen och igen. Det händer och sker, stunder av sorg, stunder av glädje. Och det är livet, det är existensen. När vi upphör med att identifiera oss med det som händer oss, så kan vi gå in i själen som vi är, kärnan som vi är, och där ha frid och fred inuti. Fortfarande kommer det uppstå smärtor och sorg, glädje och lycka, men i den inre kärnan är vi medvetna om att vi är frid och vi är fred.

Det är livets magi, livets gudomlighet. Resan. En resa som inte handlar om att det finns en djupare mening, ett högre syfte, annat än livet, existensen, upplevandet. Meningen skapar vi själva, hjärtat har sin röst som sjunger en sång. Följ sången, var sången och se vad som händer.

Jag bugar mig inför livet i tacksamhet för existensen, för livet, för att kunna se, känna och uppleva. Det är inte alltid bekvämt, det är inte alltid lätt och lekfullt – många gånger finns upplevelsen av att det smärtsamt och plågsamt. Men det är livet, det är existensen och jag är tacksam för förmånen att leva.

 

 

Raphael Mabo