Raphael Mabo: God Helg!

Året tar slut och ett nytt år börjar. Naturens nyår är midvinter den 21 december. I den gamla kalendern var Lucia samma dag och det innebar starten på julfirandet. Midvinter är ett firande som för många har glömts bort, kanske för att det inte är en helgdag. Dags att återge midvinter en status av festligheter, möten och ett tackande av det som varit och en öppning och önskan om det som ska komma.

Jag vill se en värld i fred och jag vill se människor i fred. Jag vill se respekt och vänlighet mellan människor oavsett ursprung och hudfärg, oavsett var man är född.

Jag tror fortfarande på:

Goda tankar, goda ord
Sprida lycka på vår jord

Med en önskan om en härlig helgtid för alla!

Raphael Mabo

Annonser